UTFaculteitenBMSDept LDTELANDatateamsNieuwsOntmoetingsmiddagen Zweden en Nederland

Ontmoetingsmiddagen Zweden en Nederland

In de laatste week van september vonden er twee ontmoetingsmiddagen voor datateams plaats:

Eén in Malmö, Zweden en één in Raalte, Nederland. Beide dagen leverde waardevolle informatie op: een inkijk in de onderzoeken van de verschillende datateams én veel herkenning als het gaat om het werken met de datateam® methode.


Ontmoetingsmiddag Zweden

In Malmö kwamen op maandag 26 september twaalf Zweedse datateams (analysgrupper in het Zweeds) bij elkaar. Deze teams zijn een jaar geleden gestart. Nadat Kim Schildkamp een presentatie had gegeven over de onderzoeksresultaten (klik hiervoor de presentatie) konden de datateams met elkaar en geïnteresseerden van gemeentes en scholen kennis met elkaar delen. Een opvallend verschil met de Nederlandse datateams is dat de Zweedse datateams zich ook bezig houden met problemen op het sociale domein, zoals veiligheid en sociaal emotionele ontwikkeling. Nederlandse datateams richten zich vooralsnog meestal op problemen in het cognitieve domein (doorstroom, examenresultaten etc.).


Ontmoetingsmiddag Nederland

Op donderdag 29 september vond in Raalte de ontmoetingsmiddag plaats van zes datateams actief in het DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets) project. Twee datateams onderzoeken een probleem rondom het vak Nederlands, twee teams nemen wiskunde onder de loep en twee datateams Engels.


De middag werd geopend door Hanadie Leusink, de begeleider van alle datateams. Daarna presenteerde UT-promovenda Wilma Kippers haar eerste onderzoeksresultaten binnen dit project. Vervolgens gaf ieder datateam een korte presentatie over de resultaten van het datateam tot nu toe.

Door de teams zijn verschillende hypotheses onderzocht en zijn er ook weer een aantal mythes ontkracht. Zo bleek op de betreffende scholen dat woordenschat Engels en Nederlands niet altijd met elkaar hoeven te samenhangen, leerlingen het niet per definitie slechter doen op meerkeuzevragen en klassengrootte niet van invloed is op leerprestaties. Hierbij moeten we uiteraard wel opmerken dat deze conclusies alleen voor de betreffende scholen gelden.


Ook zijn er een aantal hypotheses bevestigd en werken de datateams aan maatregelen om op basis van data hun probleem op te lossen en het onderwijs te verbeteren. Zo bleek bij zowel een datateam Nederlands als een datateam Engels woordenschat bij het betreffende vak een oorzaak van het probleem. Hiervoor is men nu maatregelen aan het ontwerpen. Verder is een van de datateams wiskunde actief bezig met het implementeren van activerende didactiek (meer zelfstandigheid van leerlingen, formatief toetsen met behulp van Kahoot, differentiëren). Bij een datateam Engels bleek uit interviews met leerlingen dat er een te grote kloof werd ervaren tussen havo twee en drie. Men is nu deze kloof aan het dichten door betere afstemming tussen de lesaanpak van docenten en een andere methode.


Na de presentaties van de huidige DTT datateams gaf Christel Wolterinck een presentatie over de datateam® methode binnen Sg. Marianum uit Groenlo. Op het Marianum heeft een datateam gewerkt aan het verbeteren van de rekenprestaties. In plaats van bijvoorbeeld remediërende rekenlessen aan te bieden aan alle leerlingen, kon het datateam op basis van data selecteren welke leerlingen behoefte hadden aan remediërende lessen. Uit de evaluatie bleek dat de verschillende maatregelen gewerkt hadden en de rekenprestaties omhoog waren gegaan. Verder gaf Christel een aantal concrete voorbeelden voor het verduurzamen van de datateam® methode op school. Binnen Sg. Marianum zijn een aantal nieuwe datateams gestart en is de verwachting gecommuniceerd dat iedere vaksectie de datateam® methode gebruikt voor het werken aan onderwijsverbetering. De datateams worden hierbij ondersteund door een teamleider onderzoek en onderwijsontwikkeling.


Tijdens de ontmoetingsmiddag werden ook verschillende dilemma’s over het werken met de datateam® methode met elkaar gedeeld, zoals gebrek aan facilitering, het vinden en toegang krijgen van de benodigde data, problemen rondom de kwaliteit van de data, wisselingen in het datateam en betrokkenheid van het management team.


Ondanks deze belemmeringen gaven de datateams aan dat het werken in het datateam veel voor de school heeft opgeleverd. Zo wordt er systematischer gebruik gemaakt van data bij het nemen van beslissingen en wordt de dataverzameling en opslag verbeterd. Ook op persoonlijk niveau gaven deelnemers aan dat het werken in een datateam veel heeft opgeleverd. Eén van de deelnemers verwoordde het als volgt: ‘Je maakt gebruik van professionele kwaliteiten en je ontwikkelt deze verder, het is een beter uitgangspunt dan je onderbuik, er wordt in teamverband gewerkt, het is praktische methode die iedereen kan leren en het dwingt tot reflectie op jezelf en je werk in de klas. Het is tijdrovend, maar de moeite waard’.

Voor alle foto’s van deze middag klik hier.