Periodiek systeem

Water kun je door een elektrische stroom ontleden in waterstof en zuurstof (de proef heb je, als het goed is, gehad in de derde klas). De zuivere stoffen waterstof en zuurstof zijn niet verder te ontleden in andere zuivere stoffen. Waterstof en zuurstof zijn zogenaamde onontleedbare stoffenof elementen. Alle elementen staan in BINAS tabel 39. De zuivere stof water is een ontleedbare stof of een verbinding.

De zuiver stof water is opgebouwd uit moleculen H2O. Een watermolecuul bestaat uit twee verschillende atoomsoorten. Elementen hebben moleculen die bestaan uit één atoomsoort. Waterstof bestaat uit H2-moleculen, zuurstof uit O2-moleculen en zwavel uit S8-moleculen.

Uit de proef met het elektrolyseren van water  kun je een eerste aanwijzing halen waarom de formule van water H2O is: er ontstaat twee keer zo veel waterstof als zuurstof. Er ontstaat bij deze proef twee keer zoveel waterstof als zuurstof. Een tweede aanwijzing halen we uit het Periodiek Systeem der Elementen (BINAS tabel 104).

groepen

Verticaal in het Periodiek Systeem staan de groepen, ze zijn genummerd van 1 tot en met 18. De elementen in een groep hebben gelijkwaardige eigenschappen. De metalen staan vooral links in het periodiek systeem, de niet-metalen vooral rechtsboven.

perioden 

De horizontale rijen in het periodiek systeem zijn de perioden.

Opdracht (W9) Werkblad

Waterstoffluoride, water, ammoniak en methaan hebben achtereenvolgens de formule HF, H2O, NH3 en CH4. F staat in het Periodiek Systeem in groep 17, O in groep 16, N in groep 15 en C in groep 14. Als je het aantal waterstofatomen in water optelt bij de de groep waarin zuurstof staat, kom je in de groep van de edelgassen (groep 18) terecht. Dit geldt voor meer verbindingen met waterstof er in.

Opdracht (W10) Werkblad