UTFaculteitenBMSELANLespakketWater en chemische binding

Water en chemische binding

De informatie op deze bladzijden is meer dan je nodig zult hebben voor het maken van de folder. Dit heeft twee redenen. Enerzijds moet je voor een goed werkstuk altijd meer weten dan je er in stopt. Anderzijds heb je de informatie later nodig bij andere onderdelen van scheikunde, ANW, en waarschijnlijk ook bij vervolgstudies.

Atomen en moleculen kun je niet zien, vandaar dat scheikundigen werken met modellen. Een model geeft een aantal kenmerken van een voorwerp, en kan daardoor bepaalde eigenschappen van dit voorwerp verklaren. Aromen en moleculen zijn in feite ook voorwerpen. Ze zijn zo klein dat je ze niet kunt zien, vandaar dat je wel moet werken met modellen.

Opdracht (W1) Werkblad