UTFaculteitenBMSAgendaJaarlijkse vergadering WTMC

Jaarlijkse vergadering WTMC

WTMC is de Netherlands Graduate Research School of Science, Technology and Modern Culture. Een collectieve interdisciplinaire inspanning van wetenschappers van Science, Technology and Society Studies (STS), gevestigd in Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. Sinds 2018 is de faculteit BMS de penvoerder van WTMC. De thematische reikwijdte van WTMC sluit uitstekend aan bij het huidige profiel van BMS, als toonaangevend centrum waar gedrags-, management- en sociale wetenschappen samenkomen met technologische wetenschappen.

De jaarlijkse vergadering vindt plaats in De Balie, Amsterdam, op 10 december 2021, van 10:00 tot 18:00 uur. Voor deelname ter plaatse gelden de op dat moment geldende coronamaatregelen. Een livestream is beschikbaar op de WTMC website (open access). Een aantal Universteit Twente collega's zal een actieve rol hebben in de bijeenkomst. Op het programma staan een bespreking van Annemarie Mol's boek "Eating in Theory" en een key note van James Wilsdon over "STS and Metascience". Het leidende thema van de meeste sessies is "STS and Method".

Meer informatie

Kijk op de WTMC website voor meer informatie en het programma van de bijeenkomst.