UTAlumni NetwerkNieuwsGezocht: Kandidaten voor de Marina van Dammebeurs

Gezocht: Kandidaten voor de Marina van Dammebeurs

Ben jij een alumna met een UT-master-diploma of een UT-PhD en wil jij € 9.000 ontvangen voor een verdere ontwikkeling in jouw loopbaan? Laat ons dan voor 15 augustus 2024 weten of jij je kandidaat wilt stellen voor de Marina van Dammebeurs door een mail te sturen naar universiteitsfonds@utwente.nl . Uiterlijk 4 september 2024 moet je plan bij het Universiteitsfonds Twente zijn ingediend.

Waarvoor is de Marina van Dammebeurs bedoeld?

De beurs is bedoeld voor verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project. De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor het (mede) financieren van een promotietraject. Ook aanvragen die gericht zijn op het volgen van een opleiding aan de universiteit waar ook de masteropleiding gevolgd is of een promotie is afgerond, worden niet gehonoreerd.

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden en criteria op de website.

Beoordeling

De plannen worden beoordeeld door een jury bestaande uit een oud-winnares van deze beurs, een extern lid, een vrouwelijke hoogleraar van de Universiteit Twente en een bestuurslid van het Universiteitsfonds Twente

De Marina van Dammebeurs wordt mogelijk gemaakt dankzij een schenking van mevrouw dr.ir. M.A. van Damme-Van Weele. Zij was in 1965 de eerste gepromoveerde aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente.