UTAlumni NetwerkNieuwsIn memoriam Dr. Leendert van der Does
Marc Linares

In memoriam Dr. Leendert van der Does

Dr. Leendert van der Does, een veelzijdig lid van de Twentse universitaire gemeenschap van het eerste uur, is op 8 september j.l. op 87-jarige leeftijd overleden. We zijn Dr. Jacques W.M. Noordermeer, Em. hoogleraar Elastomer Technology and Engineering, dankbaar voor het schrijven van deze herinnering aan een betrokken oud UT-medewerker.  

Leen van der Does (10 augustus 1936 - 8 september 2023)

Leen van der Does heeft praktisch vanaf het begin van de universiteit Twente deel uitgemaakt van de universitaire wetenschappelijke gemeenschap.

Na zijn promotie in Leiden in de scheikunde in 1968 op werk, dat hij bij de vakgroep Scheikunde van de Landbouw Hogeschool in Wageningen heeft uitgevoerd, is hij vrijwel direct in dienst getreden van de toen nog Technische Hogeschool Twente. Hij is actief betrokken geweest bij de inrichting van de toen net gereed gekomen Langezijds, het gebouw voor Chemische Technologie.  

Vanaf 1970 tot 1996 is hij als wetenschappelijk medewerker bij de leerstoel “Biomedische Toepassingen van Polymeren” van Prof. A. Bantjes werkzaam geweest in onderwijs en begeleiding van studenten. Rond 1990 is de leerstoel met een promotie-onderzoek betrokken geraakt bij de banden-firma Vredestein, welke promovendus Leen intensief heeft begeleid, hetgeen ertoe heeft geleid dat bij het emeritaat van Prof. Bantjes in 1996 ondergetekende een 20% leeropdracht in de Rubber Technologie aan de universiteit heeft gekregen, die voor de dagelijkse leiding door Leen is ingevuld.  

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 2000 in de oprichting van een volledige leerstoel “Rubbertechnologie”, later omgedoopt tot “Elastomer Technology and Engineering”. Bij die gelegenheid is Leen met pensioen vertrokken. Voor zijn tomeloze inzet zijn wij hem zeer dankbaar.  

Leen was een zeer gewaardeerd begeleider van AIO’s, die hij soms vanwege zijn accuratesse en gehechtheid aan de kwaliteit van de proefschriften tot lichte wanhoop kon brengen; ondanks zijn niet aflatende vriendelijkheid hield hij toch voet bij stuk. Alle AIO’s die hij heeft begeleid zijn vol lof en dankbaarheid over zijn hulp. Ik denk met veel respect aan hem terug. 

Wij wensen zijn echtgenote Anneke, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies.