Van THT naar UT

VAN THT NAAR UT

Je studententijd is een tijd van herinneringen maken. Bijna 12.000 studenten maken op dit moment herinneringen aan hun tijd aan de Universiteit Twente. Voor hen zal de naam Universiteit Twente, of UT, voor altijd verbonden zijn met alle mooie, grappige of moeilijke momenten die ze tijdens hun studententijd meemaken. Maar wist je dat bij veel alumni een andere naam in het geheugen zit? Namelijk de Technische Hogeschool Twente, oftewel THT.

In 1961, toen besloten werd om de Technische Hogeschool Twente te bouwen, werden instellingen in het hoger onderwijs met een technisch profiel Technische Hogeschool (TH) of Hogere Technische School (HTS) genoemd. Er was zo een duidelijk verschil tussen deze instellingen en de grotere algemene universiteiten.

 Dat de THT een technisch profiel had, dat was wel duidelijk: de eerste studenten begonnen in 1964 aan de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Chemische Technologie of Algemene Wetenschappen. Pas later kwamen er verschillende niet-technische studies en nieuwe faculteiten bij. Zo werden in 1968 de opleidingen Technische Natuurkunde, Toegepaste Wiskunde en Technische Bedrijfskunde toegevoegd aan het studieaanbod, in 1976 Bestuurskunde, in 1977 Toegepaste Onderwijskunde en in 1980 Informatica met een eerste lichting van 150 studenten.

Om te laten zien dat de THT breder was dan alleen techniek, werd de naam veranderd in “TH Twente, hogeschool voor technische en maatschappijwetenschappen”. Deze naam was echter van korte duur. Naar aanleiding van de invoering van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO) in 1986, werd de TH Twente namelijk een universiteit.

Het vroegere HTS zou sindsdien de naam ‘hogeschool’ (HBO) dragen, waardoor Technische Hogescholen hun naam moesten wijzigen in Technische Universiteit. Precies daar bevond zich het discussiepunt in Twente: moest de term ‘technisch’ wel of niet in de volgende naam opgenomen worden? Ontzettend veel suggesties passeerden de revue: ‘Rijksuniversiteit Twente’, ‘Universiteit Twente’, ‘Technische Universiteit Twente’ en ‘Twente Universiteit, Universiteit voor Technische en Maatschappijwetenschappen’ kwamen onder andere voorbij.

Uiteindelijk was het de keuze tussen ‘Universiteit Twente’ en ‘Twente Universiteit’. In februari 1986 besloot het College van Bestuur om de naam te wijzigen naar de tweede, ‘Twente Universiteit’, met als ondertitel ‘Universiteit voor Technische en Maatschappijwetenschappen’. De ondertitel zou duidelijker weergeven dat het om een tweekernen universiteit ging. Dit moest nog verdedigd worden tegenover de Hogeschoolraad. In het THT Nieuws werd echter gesuggereerd dat de vakgroep Toegepaste Taalkunde vond dat er toch voor ‘Universiteit Twente’ gekozen moest worden. En zo kreeg de THT in de zomer van 1986 haar huidige naam: Universiteit Twente.

Een naamswijziging bood de mogelijkheid tot een nieuwe huisstijl, wat tijdens het naamswijzigingsproces vaak werd benadrukt. Zoals ook te lezen is in de canon “De verschillende UT-logo’s” wilde de UT haar interactie met de samenleving benadrukken, en moesten de twee kernen van de universiteit duidelijk naar voren komen. Het resultaat was twee cirkels (de technische en maatschappijwetenschappelijke kernen) met naar binnen en buiten wijzende pijlen (de interactie met de samenleving). Van vervlechting tussen de kernen zou echter weinig terecht komen. Om deze kloof te overbruggen volgde in 1991 het nieuwe profiel voor de universiteit met de slogan: ‘technologie voor de samenleving’.

Met welke naam we ook verwijzen naar onze bijzondere campusuniversiteit, het originele Twente DNA blijft bestaan! Wonen, werken, studeren, leven en feesten op de campus, met daarbij een portie ondernemerschap en studentenzelfbestuur.