Oprichting eerste studievereniging

Als je aan de UT denkt, dan denk je aan... studieverenigingen. Bij de start van de eerste lichting in september 1964 waren die er uiteraard nog niet. De voorbereidingscommissie, een club van industriëlen en bestuurders die in 1961 was ingesteld, zag een studentensociëteit op de campus ook helemaal niet zitten. De oprichting van sport-, cultuur- en studieverenigingen wilden ze daarentegen wel stimuleren.

Na ruim een half jaar was het zover, op 29 maart 1965 werd de eerste studievereniging opgericht: het ‘Chemo en Technisch Studenten Genootschap’ door studenten van de opleiding Chemische Technologie. Later dat jaar volgden al gauw meer nieuwe studieverenigingen. Dit waren het ‘Werktuigbouwkundig Studiegenootschap Isaac Newton’ en de ‘Elektrotechnische Studievereniging Scintilla’, beide opgericht op 9 september 1965. Het Chemo en Technisch Studenten Genootschap besloot in 1966 echter dat ze een meer aansprekende naam wilden en zette een prijsvraag uit voor een betere naam. Creatieve inzendingen waren ‘Lavoiser’, ‘Krater’ en ‘Lapschwanz’ maar de uiteindelijke winnaar werd ‘Alembic’, de benaming voor een ouderwetse distilleerkolf.

Deze naamsverandering  zorgde er wel voor dat er discussie ontstond over wie er nou echt de eerste officiële studievereniging is. Tot op vandaag de dag is hier nog weleens verwarring over, maar de feiten spreken voor zich: C.T.S.G. Alembic is de eerste en dus de oudste studievereniging van de UT. De naamsverandering doet daar niet aan af. Dat de studievereniging voor chemische technologie de eerste was, blijkt ook uit de uitnodiging waarmee Isaac Newton het (dus reeds bestaande) Chemo Technisch Studiegenootschap uitnodigt voor de oprichting van de studievereniging voor Werktuigbouwkunde.

 

Deze drie verenigingen organiseren samen flatfeesten, om op die manier het isolement op de campus enigszins te doorbreken. Daarnaast verzorgen ze ook onder andere de verkoop van dictaten en boeken en organiseren ze excursies. In de latere jaren werden steeds meer studieverenigingen opgericht; de teller staat momenteel op maar liefst 21!

De canon is altijd in ontwikkeling en staat open voor debat en discussie. Mis jij een gebeurtenis, kenmerk of markant persoon in de canon?

Voeg dan jouw eigen verhaal toe!

Op 16 november 1979 werd de fontein voor het gebouw van Chemische Technologie (later ‘Langezijds’, nu de ‘Gallery’) officieel onthuld. Studievereniging Alembic had maar liefst 30 liter afwasmiddel in de fontein gedumpt, waardoor deze enorm schuimde. De fontein is helaas niet meer aanwezig, maar ligt in opslag. 

De informatie uit dit artikel is gebaseerd op de informatie in het boek ‘Van Landgoed tot Kenniscampus’.