.

Datum


Activiteit


Nieuwsbericht

Informatie

01 september

15.30 uur in de Grote Kerk op de Oude Markt te Enschede
Opening Academisch jaar

Tijdens deze plechtigheid zal de Rector Magnificus, prof. dr. F.A. van Vught een rede uitspreken, getiteld: Virtù Heroica


U dient zich aan te melden bij mw. Robers: 'E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

Tel. 053 489 4852

03 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: ir. S. Keizer, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ‘Reasoning under Uncertainty in Natural Language Dialoque using Bayesian Networks'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

03 september

16.45 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: mw. Drs. N.C. Verhoef, faculteit Gedragswetenschappen: 'Implementatie van ICT, een probleem voor docenten?’

Toetsen dwingen tot bewustwording over leren

Wiebe van der Veen

tel. 053 489 4244

04 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)Promotie: ir. C.P.A. Blom, faculteit: Construerende Technische Wetenschappen 'Discontinuous Galerkin Method on Tetrahedral Elements for Aeroacoustics'


Mw. A. de Bruin

tel 053-489 4075

04 september

16.45 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: F. Tilya M. Sc., faculteit Gedragswetenschappen: 'Teacher support for the use of microcomputer-based laboratories in activity-based physics teaching in Tanzania'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

5 september

13.15 uur

BB-gebouw (2)Promotie: ir. G.F. Hermsen, faculteit Technische Natuurwetenschappen: ‘Conformational properties of linear polymers at a porous interface’


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

5 september

15.00uur

BB-gebouw (2)
Promotie: L. Sotaridona, faculteit Gedragswetenschappen: 'Statistical Methods for the Detection of Answer Copying on Achievement Tests'Mw. A. de Bruin

tel 053-489 4075

10 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie mw. Fenghua Meng, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Artificial cells based on Biodegradable Polymersomes'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

10 september

16.45 uur

BB-gebouw (2)Promotie: mr. Drs. H.L. Popeijus, faculteit Gedragswetenschappen 'Het Onderwijsaanbod, van wet tot keuze

Een onderzoek naar het beslissingsproces voor de keuze van een onderwijsaanbod voor begrijpend lezen op scholen in het primair onderwijs in Nederland en Vlaanderen'

Het onderwijsaanbod, van wet tot keuze

Mw. A. de Bruin

Tel. 053 489 4075

11 september

16.00 uur

vrijhof


Oratie: Prof. dr. J. Schmitz, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde Informatica: 'Innovatie en siliciumtechnologie'

‘Hagelregen octrooien geen goede indicator voor snelle innovatie’

Wiebe van der Veen

tel. 053 489 4244

12 september

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: S. Igonin M.Sc., faculteit:Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: 'Backlund Transformations of PDEs and infinite-Dimensional lie algebras'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

12 september

16.45 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: drs. R. Litjens M.Sc., faculteit: Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ‘Capacity allocation in wireless communication networks

-models and analyses-’


Mw. A. de Bruin

tel 053-489 4852

17 september

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: mw.drs. P. Gross., faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'All-optical frequency division with self-phase-locked parametric oscillators'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

17 september

16.45 uur

BB-gebouw (2)Promotie: E.G. Nelson, faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie: ‘The voluntary formalisation of informal enterprises in a developing economy – Tanzania‘


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

18 september

16.00 uur

BB-gebouw (2)Oratie: prof. dr. A. Driessen, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: 'Lichtpunten voor de informatie maatschappij'


E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

Tel. 053 489 4852

19 september

13.15 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: mr. A.C. van Wageningen faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie: 'De staat van de universiteit; een rechtsvergelijkende studie naar de institutionalisering van de universiteit in Nederland, Frankrijk en Nordrhein-Westfalen'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

19 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: A. Suryanto, faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica: ''Optical waves in inhomogeneous Kerr media beyond paraxial approximation '


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

19 september

16.45 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: ir. F. Put, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Numerical Simulation of Condensation in Transonic Flows’


Mw. A. de Bruin

tel 053-489 4852

24 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: drs. L.K. Hoevenaars, faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica: 'The WDVV Equations in Seiberg-Witten Theory'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

24 september

16.45 uur

BB-gebouw (2)Promotie: A. Layer, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Case-based Cost Estimation

A Building Block for Product Cost Management and Design-for-X‘


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

25 september

16.00 uur

BB-gebouw (2)Oratie: mw. Prof. dr. S.J.M.H. Hulscher, faculteit Construerende Technische Wetenschappen: ‘Ruwweg natuurlijk waterbeheer? Natuurlijk!


'E.M.M.Robers-Tenniglo@utwente.nl

Tel. 053 489 4852

26 september

15.00 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: mw. Xuemi Li, faculteit Technische Natuurwetenschappen: 'Catalytic approaches to nanolithography'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075

26 september

16.45 uur

BB-gebouw (2)


Promotie: mw. Ir. J. Rensen faculteit: Technische Natuurwetenschappen: 'Bubbly Flow

Hydrodynamic Forces and Turbulence'


Mw. A. de Bruin

tel. 053 489 4075