Gepulst licht laat bloedvaten spreken

promotie Roy G.M. Kolkman, faculteit Technische Natuurkunde: 'Photoacoustic & Pulsed-Laser Doppler Monitoring of Blood Concentration and Perfusion in Tissue'


Enige jaren geleden is aan de Universiteit Twente een nieuwe medische afbeeldingtechniek ontwikkeld: fotoakoestiek, een methode die met laserlicht geluid in weefsel opwekt. Recentelijk zijn we erin geslaagd om deze techniek voor het eerst succesvol toe te passen bij het afbeelden van oppervlakkige bloedvaten in de menselijke pols. Voorheen was deze techniek alleen nog maar getest in ‘fantomen’: situaties die proberen de huid en bloedvaten na te bootsen. Deze stap bewijst dat de techniek daadwerkelijk gebruikt kan worden bij het opsporen en afbeelden van bloedvaten.


In dit onderzoek hebben we gekeken of we deze techniek konden gebruiken voor het bepalen van de hoeveelheid bloed in de hersenen. Daarnaast biedt deze techniek vooral veel perspectieven in de oncologie, de tak der geneeskunde die zich bezighoudt met kanker. De groei van een tumor gaat vaak gepaard met de ontwikkeling van een dicht bloedvatennetwerk rond deze tumor. Doordat fotoakoestiek in staat is deze bloedvaten af te beelden, kan het mogelijk ook gebruikt worden bij het bestuderen van deze vaatgroei, of zelfs voor het opsporen van tumoren.


De gebruikte afbeeldingtechniek maakt gebruik van korte lichtpulsen (nanoseconden), die als ze het weefsel ingestuurd worden, geabsorbeerd worden door bloed. Lokaal vindt er dan een snelle temperatuursverhoging plaats, die leidt tot een drukopbouw. Dit resulteert in een drukgolf (ultrageluid) die zich voortplant door het weefsel en die op de huid gemeten kan worden met microfoontjes. Uit de tijdsduur tussen het geven van de laserpuls en het meten van de geluidsgolf kan dan de afstand van het bloedvat tot de microfoon gemeten worden.


Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Klinisch Fysisch Laboratorium van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen en werd gefinancierd door Technologiestichting STW.