Internationale vergelijking leerlingprestaties

13 juni 2002


Promotie Klaas Tj. Bos, faculteit Toegepaste Onderwijskunde:
‘Benefits and limitations of large-scale international comparative achievement studies. The case of IEA’s TIMSS Study’


Elke vier jaar nemen landen uit de hele wereld deel aan een studie waarin leerlingprestaties op een internationale wiskunde-en sciencetoets worden gemeten. Nederland doet mee met groep 6 van de basisschool en leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs.
De International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) organiseert deze studies. Overheden zijn geïnteresseerd in de kwaliteit van hun onderwijs, niet alleen nationaal bekeken maar ook in vergelijking met andere landen. Aan de leerlingen en hun leraren en schooldirecteur worden daarom in elk land ook vragen gesteld over onder meer het onderwijs bij hen op school. Met deze informatie proberen onderzoekers de verschillen in leerlingprestaties tussen landen te beschrijven en te verklaren. Dergelijke beschrijvingen vormen voor beleidsmakers de basis voor een 'internationale' spiegel. Landen kunnen op hun eigen manier hun resultaten vergelijken om hun eigen onderwijs te verbeteren. Ze kunnen zich bijvoorbeeld afvragen wat in de landen (waar ook ter wereld) met de hoogste leerlingprestaties de belangrijkste factoren zijn die samenhangen met die prestaties. Andere landen willen zichzelf vergelijken met landen uit hun eigen (geografische) regio.
Een belangrijke voorwaarde voor het beschrijven en begrijpen van landverschillen in leerlingprestaties is dat alle verzamelde gegevens internationaal betrouwbaar en valide zijn. Uit het proefschrift van Bos, waarin hij vragenlijstgegevens van duizenden leerlingen en hun leraren uit Nederland, België en Duitsland heeft geanalyseerd, komt naar voren dat hieraan nog wel het een en ander moet worden verbeterd. Prestaties van leerlingen kunnen bijvoorbeeld samenhangen met beschikbare voorzieningen op school, met de sfeer in de klas en met de houding van de leerlingen ten opzichte van school. De meting van deze factoren gebeurt in alle landen met dezelfde vragen. De vraag ‘vind je wiskunde leuk’ kan echter door leerlingen van scholen uit verschillende landen op een eigen wijze worden opgevat. Zolang niet duidelijk is of dit het geval is, kunnen definitieve verklaringen voor verschillen in leerlingprestaties tussen landen niet worden gegeven. Bos stelt een 6-stappenplan voor waarmee betere onderzoeksinstrumenten ontwikkeld kunnen worden.


promotor

prof. dr. Tj. Plomp

co-promotor

prof. dr. J. Scheerens

assistent-promotor

dr. W. Kuiper

informatie

drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 4385

e-mail

b.meijering@bc.utwente.nl