Laserlassen met robot kan nauwkeuriger

5 april 2002


promotie ir. E. Schrijver, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen / Werktuigbouwkunde: ‘Regelstrategieën ter verbetering van de baanvolg nauwkeurigheid voor gerobotiseerd laserlassen - verstoringsschatting en -compensatie.'


Laserlassen is precisiewerk. Zelfs een robot voldoet niet altijd aan de hoge kwaliteitseisen hiervan. Dat ligt onder meer aan de baannauwkeurigheid van de robot, die soms te wensen overlaat. Om goed te laserlassen met een robot, moet deze dan ook aan ongekend hoge eisen voldoen, zowel qua ontwerp als implementatie.
Promovendus Erwin Schrijver deed onderzoek met als doel de baannauwkeurigheid van robots voor laserlassen te verhogen. Omdat industriële robots vanwege hun gesloten systeemarchitectuur en slechte baannauwkeurigheid hiervoor in het algemeen ongeschikt zijn, ontwikkelde Schrijver een nieuw robotsysteem, dat voldoet aan de eisen voor laserlassen. De architectuur van het nieuwe systeem is volledig vrij programmeerbaar. Schrijver gebruikte de verkregen vrijheid vervolgens om onderzoek te doen naar methodes om de baannauwkeurigheid van robots te verhogen. De experimentele resultaten laten zien dat het qua nauwkeurigheid mogelijk is te laserlassen met een robot.

De baannauwkeurigheid van een robot kan verhoogd worden door compensatie van zowel de externe verstoringen als verstoringen die de model onzekerheid modelleren. Erwin Schrijver breidde de nominale feedback controller van zijn robotsysteem uit met een extra mechanisme voor het onderdrukken van verstoringen. Door deze aanpak zijn zowel de nominale feedback controller (die zorgt voor de baaneigenschappen van het systeem), als het verstoringsonderdrukkingsmechanisme (die de baannauwkeurigheid verhoogt) als aparte systemen te beschouwen, wat het ontwerp en de implementatie vergemakkelijkt.


Promotor: prof. dr. ir. J.B. Jonker
2e promotor: prof. dr. ir. A. van der Schaft
informatie: mw.drs. B. Koopmans, telefoon (053) 489 43 66
e-mail:
b.j.m.koopmans@bc.utwente.nl