Wetenschapsnieuws 01/13 13-12-2001

Samenvattingen promoties


AgendaWetenschapsnieuws is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Het verschijnt ± 20 maal per jaar. Voor nadere informatie, of voor een gratis e-mailabonnement, kunt u contact opnemen met het Bureau Communicatie, Postbus 217, 7500 AE Enschede, tel. (053) 489 43 85, e-mail: b.meijering@bc.utwente.nl.

Laatste nieuws op Internet: www.utwente.nl

SAMENVATTINGEN PROMOTIES EN ORATIES


Polymer Nanofoams


WN 01/86 * 9 November 2001


PhD thesis defence, Bernd Krause, faculty Chemical Technology / MTO ‘Polymer Nanofoams’


Environmentally benign production techniques in combination with novel product properties will become a fundamental issue in the near future. Currently, polymer foams are produced using toxic and harmful blowing agents. State-of-the-art in polymer foaming is the formation of closed cell foams, with cell sizes between 10 micrometers and several millimeters. A new generation of polymer foams with unique properties is required to enter advanced fields of application: membranes for liquid separations, drug delivery systems, bone substitutes, food packaging, and low-k applications in computer chip production. Therefore, three main characteristics are required: (a) tunable pore size in the nanometer range, (b) formation of open and closed cell morphologies, and (c) an environmental production process.

The work presented in this thesis comprehends the formation of nanoporous polymer foam structures. The research covers the fundamental aspects of polymeric foam formation as well as the technical realization from a variety of polymers using carbon dioxide as environmental friendly blowing agent.

Two different concepts for the formation and tailoring of open-nanoporous polymer structures are introduced. In the first concept the addition of trace concentrations (0.1 - 0.8 wt.-%) of a modifier is required to form open porous structures with nanometer-sized openings. In the second concept a unique foam diagram is established allowing the formation of open-nanoporous polymer morphologies from a variety of different polymers and polymer blends. Finally, the second concept is transferred into a continuous production process for nanoporous polymer parts.

With this work the basic foundation for nanoporous foaming of polymers is established.


Promotor: prof. dr.-ing. M. Wessling

co-promotor: prof. dr.-ing. H. Strathmann

assistent-promotor: dr. ir. N.F.A. van der Vegt

informatie: drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85

e-mail: b.meijering@bc.utwente.nl

The reliability of the fetal magnetocardiogram

WN 01/87 * 2 november 2001


PhD thesis defence Jeroen Gustaaf Stinstra, faculty Applied Physics:

‘The reliability of the fetal magnetocardiogram'


This PhD thesis addresses the reliability of magnetocardiography in order to develop a method suited for diagnostic purposes. Fetal magnetocardiography is a method that detects the magnetic field generated by the electrical activity of the fetal heart. As this magnetic field is extremely small (about 1 picotesla in amplitude) special superconducting sensors are needed to measure this magnetic signal.

In this thesis the translation from the electrical activity of the fetal heart into an ECG like signal on a computer screen is studied. The first aspect that has been investigated is the signal processing. As the magnetic field is detected by means of a magnetometer system using a series of filters and amplifiers, it has been studied whether this system affects the measured signals and in what way filters should be applied to minimize their influence on the parameters that are used for diagnostic purposes.

The second aspect studied is the volume conduction. Due to the activation processes in the cardiac cell membranes, ionic volume currents will flow through the fetal heart and its neighboring tissues (volume conduction). The sum of all these currents gives rise to the magnetic field measured. As the currents in the neighboring tissues influence the fetal magnetocardiogram, their effect has been studied by means of simulations making use of realistically shaped models. The simulations focus on the influence of the vernix caseosa, a fatty layer surrounding the fetus, and on the inter-individual variability between pregnancies. A new modeling method has been introduced which enables evaluating models containing a thin highly-resistive inhomogeneous layer with small holes in this layer. These model studies have been performed in order to estimate the influence of the volume conductor on the amplitude and amplitude ratios of the various waves in the cardiac signal.

In order to obtain a reference on what kinds of signals are expected during normal pregnancy, a database containing intracardiac time-intervals during uncomplicated pregnancies has been created. The data in this database are composed of fetal magnetocardiograms measured in five research centers all over the world. It turns out that these time-intervals can be obtained reliably.

Finally, this thesis concludes with four distinctive examples demonstrating the diagnostic effectiveness of fetal magnetocardiography as a means to better understand and detect fetal arrhythmia.


promotor: prof. dr. M.J. Peters

co-promotor: prof. dr. H Rogalla

informatie: drs. B. Meijering, tel. (053) 489 4385

e-mail: b.meijering@bc.utwente.nl


Dreigende leegloop sociale huursector


WN 01/88 *21 december 2001


promotie Taco Brandsen, faculteit Bestuurskunde, ‘A Wilderness of Mirrors: Quasi-Markets, Housing and the Welfare State’


Begin jaren negentig zijn de Nederlandse woningcorporaties verzelfstandigd. In dit onderzoek is bekeken hoe de corporaties met hun nieuwe rol zijn omgegaan. Wat naar voren komt is dat de verzelfstandiging op de korte termijn tot veel nieuwe initiatieven geleid, waardoor huurders de keuze hebben uit meer diensten en producten. Tegelijkertijd blijkt dat het huidige stelsel op lange termijn kwetsbaar is, omdat een aantal corporaties erbovenuit dreigt te groeien, soms in letterlijke zin.


De onderhandelingspositie van gemeenten ten opzichte van corporaties is over het algemeen verslechterd. Ze hebben de professionalisering van de corporaties niet kunnen bijbenen en hebben daarnaast weinig formele instrumenten om corporaties te kunnen beïnvloeden. Dat is een probleem dat nijpender wordt naarmate corporaties steeds verder groeien en in verschillende gemeenten gaan opereren. Daarmee wordt het lastiger het maatschappelijk belang te waarborgen, omdat juist de gemeenten corporaties op hun prestaties moeten aanspreken. De positie van huurdersorganisaties is in de praktijk vaak nog zwak, omdat zij vrijwilligersorganisaties zijn met onvoldoende deskundigheid en bevoegdheden om voldoende tegenwicht te kunnen bieden ten opzichte van de verhuurders.


De woningcorporaties zelf zijn onderling steeds sterker gaan verschillen, zowel qua grootte als qua visie. De sociale huursector omvat zowel kleine dorpsverhuurders als grote verhuurconglomeraten. Sommige van de grote corporaties herkennen zich steeds minder in hun kleinere collega’s en voelen zich in hun ambities beperkt door de regulering vanuit het Ministerie van VROM. Het is niet onwaarschijnlijk dat enkele grote corporaties (waaronder de meest vernieuwende) op termijn uit de sociale huursector zullen stappen en hun activiteiten op de vrije markt zullen voortzetten. Daarmee zal niet alleen veel kapitaal, maar ook veel kennis voor de sector verloren gaan.


promotor: prof. dr. R.J. van der Veen

assistent-promotor: dr. W.A. Trommel

informatie: drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85

e-mail: b.meijering@bc.utwente.nlAGENDA promoties en oraties december 2001 en januari 2002


6 december 16.00 Oratie

prof.dr. J.W. Schot

Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen

‘De maakbaarheid van Nederland’


7 december 16.00 uur Promotie

ir. H.H. Pijlman

Construerende Technische Wetenschappen

‘Sheet Metal Characterization by Multi-axial Experiments’


7 december 16.45 uur Promotie

mw. drs. T.H.S. Eijsink

Toegepaste Onderwijskunde

‘Signs for Logic Teaching. The Effect of Instructional Variables on the Development of Conceptual Knowledge of Logic’


12 december 13.15 uur Promotie

drs. W.L.T. van Densen

Contruerende Technische Wetenschappen

‘On the Perception of Time Trends in Resource Outcome. Its Importance in Fisheries co-Management, Agriculture and Whaling’


14 december 15.00 uur Promotie

ir. R. Steijl

Construerende Technische Wetenschappen

‘Computational Study of Vortex Pair Dynamics’


14 december 13.15 uur Promotie

ir. D.A. Schipper

Construerende Technische Wetenschappen

‘Mobile Autonomous Robot Twente. A mechatronics Design Approach’


20 december 16.00 uur Oratie

mw. prof. dr. M.J. Peters

Technische Natuurkunde

‘De magnetische mens’


21 december 13.15 uur Promotie

drs. T. Brandsen

Bestuurskunde

‘A Wilderness of Mirrors. Quasi-markets, Housing and the Welfare State’


21 december 16.45 uur Promotie

drs. S.A. Levi

Chemische Technnologie

‘Supramolecular Chemistry at the Nanometer Level’


10 januari 13.15 uur Promotie

F.I. Shalabi MSc

Toegepaste Onderwijskunde

‘Effective Schooling in the West Bank’


10 januari 16.00 uur Oratie

prof.dr.J.C. Lodder

Elektrotechniek

‘Systemen en Materialen voor Informatie-opslag’


11 januari 15.00 uur Promotie

ir. G.D. Geldof

Construerende Technische Wetenschappen

‘Integraal waterbeheer en complexiteit’


11 januari 16.45 uur Promotie

drs. O. Middel

Chemische Technologie

‘Cavitand and Calixarene Modules for Capsules and Water-Soluble Receptors’


17 januari 16.00 uur Oratie

prof.dr. C.A.W. Glas

Toegepaste Onderwijskunde

Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek


25 januari 13.15 uur Promotie

ir. P.F. van Lith

Chemische Technologie

‘Hybrid Fuzzy-First Principles Modeling’