WETENSCHAPSAGENDA 99/04 18-3-1999

Agenda

Symposia/congressen/seminars/manifestaties

Stellingen

Archief

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl
Laatste nieuws op Internet: URL: http://www.utwente.nl/nieuws


Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

Symposia/congressen/seminars/manifestaties

UT-Symposium Universitaire Vredesdagen

We liggen bloot – de risico’s van elektronische handel

* 24 maart

Chipcards voor beurzen, airmiles, openbaar vervoer en voetbalwedstrijden; databanken die DNA-gegevens, kredietwaardigheid en schoolresultaten vastleggen. De burger ligt bloot in duizenden bestanden. De opmars van de talloze Big Brothers? In het kader van de Universitaire Vredesdagen wordt op de Universiteit Twente op woensdag 24 maart een middagsymposium gehouden met als titel: "We liggen bloot – de risico’s van elektronische handel". Het symposium wordt georganiseerd door de faculteit Informatica in samenwerking met de studievereniging Inter-Actief.

Mag je er als burger op vertrouwen dat met je persoonlijke gegevens zorgvuldig wordt omgegaan of is enige argwaan geboden? Albert Heijn weet precies welke boodschappen je doet, camera’s registreren elke auto die door de poortjes voor het rekeningrijden gaat, en voetbalstadions kom je zonder clubkaart niet meer in. Bovendien is dit pas het begin. Als het aan het kabinet ligt, bevat een computer in Zoetermeer straks alle schoolresultaten van ieder kind, en ontwikkelen gemeenten een ‘burgerservicekaart’, waarop iedere stap van ons te volgen is.

Worden gegevens alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt? De vraag rijst of bedrijven, overheden en instellingen wel zorgvuldig omgaan met de gegevens en of de techniek voldoende aansluit bij de gewenste ontwikkelingen. Elektronisch betalingsverkeer gaat steeds vaker via Internet. Ook hierbij zijn naast technische beveiligingsaspecten privacy-zaken van belang. Niet altijd is namelijk duidelijk dát en waarvóór onze gegevens worden geregistreerd, en of wij argeloos meewerken aan het blootleggen van onze persoonlijke gegevens.

Dit thema wordt van drie kanten belicht:

  • Simon Lelieveldt (De Nederlandsche Bank) bespreekt in: "Is een wet of contract ook bruikbaar voor bescherming van je privacy?" veiligheid als uitdaging: technologie is belangrijk, maar uiteindelijk toch mensenwerk;
  • Berry Schoenmakers (TU Eindhoven, ex-DigiCash) behandelt in: "Anonieme transacties in de digitale wereld" privacy-aspecten van elektronisch betalen. Hoe kan de techniek inbreuk op privacy helpen te beperken, en welke risico’s zitten er aan anonieme geldtransakties zoals geld witwassen en afpersing?;
  • Chris Reijmers (Reijmers & Jansen privacy-advisering) behandelt "De mens en zijn elektronische schaduw, privacybescherming door de ogen van de geregistreerde".

Plaats: Universiteit Twente, Amphitheater Vrijhof

Datum: woensdag 24 maart 1999

Tijd: 13.30 – 17.00 uur

Toegang: gratis, aanmelding niet nodig (na afloop is er een borrel)

Voor meer informatie: drs. B. Meijering, tel. (053) 489 4244,
e-mail: b.meijering@veb.utwente.nl

of: Gerard Smit, tel. (053) 489 3734, smit@cs.utwente.nl


Beveiliging in Telematica

* 16 aprilt

Ontwikkelingen in de Telematica grijpen snel om zich heen. Het betreft hier informatiesystemen met grote bestanden en wereldwijde verbindingen met hoge informatiedichtheid. Vaak worden hoge eisen gesteld aan snelheid, betrouwbaarheid en privacy voor de gebruiker. Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen op veel technologische problemen stuiten.

Ter gelegenheid van hun dertigjarig bestaan organiseren de faculteit Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente en het Wiskundig Studiegenootschap Abacus op vrijdag 16 april 1999 een symposium over Beveiliging in Telematica. Aan de orde komen de problematiek van een aantal beveiligingsaspecten en in het bijzonder de rol van de wiskunde daarin.

Voordrachten zijn er van:

  • Ir. P.H. Samwel, RE (Rabobank): "Auditing Internet security";
  • Ir. S. Lelieveldt (De Nederlandsche Bank): "Security of payment systems and products";
  • Ir. O. Tettero (TNO): "Developing ICT systems from a security perspective;
  • Prof. dr. J.H. van Lint (em. TUE): "The identifiable parent property; protection against software piracy".

Plaats: Universiteit Twente, TWRC-gebouw, collegezaal B 209

Datum: vrijdag 16 april

Tijd: 11.00 - 16.30 uur

Voor meer informatie: drs. B. Meijering, tel. (053) 489 4244,
e-mail: b.meijering@veb.utwente.nl

Voor aanmelding en nadere informatie: mw. C. Hassing-Assink, tel. (053) 489 3400, fax (053) 435 6695, e-mail: lustrum@math.utwente.nl

 

Stellingen

Fokko J. Dijksterhuis, faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Twente

De benaming ‘smart bombs’ is slecht gekozen, aangezien ze tenminste twee van Asimovs drie hoofdwetten van de robotica overtreden.

Zolang vrouwen zich gelukkig mogen prijzen met een man die een stevige bijdrage aan het huishouden levert, is hun emancipatie niet voltooid.