Zie Promotiekalender

GEHEEL DIGITAAL (TOT NADER BERICHT) : Promotie Mozhgan Moradzaman | Electrochemical reduction of CO2 to ethylene - Spectroscopic evaluation of copper electrodes

Electrochemical reduction of CO2 to ethylene - Spectroscopic evaluation of copper electrodes

Voor meer informatie zie de Engelse website.