Zie Promotiekalender

DEELS DIGITAAL - ALLEEN VOOR GENODIGEND (1,5 m) : Promotie Jaap Geessinck | Charge transfer at the interface between complex oxide thin films

Charge transfer at the interface between complex oxide thin films

Voor meer informatie zie de Engelse website.