Zie Promotiekalender

Promotie Marco Cirelli | MULTIFUNCTIONAL, COMPLEX POLYMERS FOR FUNCTIONAL AND STIMULI-RESPONSIVE COATINGS

MULTIFUNCTIONAL, COMPLEX POLYMERS FOR FUNCTIONAL AND STIMULI-RESPONSIVE COATINGS

Voor meer informatie zie de Engelse website.