Zie Promotiekalender

Promotie Dariush Bijani

THE EFFECT OF SURFACE TEXTURING ON FRICTION IN LUBRICATED PARALLEL SLIDING CONTACTS, CONSIDERING STARVATION AND BOUNDARY SLIP

Voor meer informatie zie de Engelse website.