Julianapenning

De Julianapenning bestaat sinds 2000 en gaat naar personen met grote verdiensten voor de UT: medewerkers, studenten of (soms) mensen van buiten de Universiteit Twente. De Julianapenning dankt zijn naam aan voormalig Koningin Juliana, die de Universiteit Twente officieel heeft geopend. De Julianapenning is een eerbetoon wegens de vele en goede activiteiten die iemand voor de Universiteit Twente verrichtte. Daarnaast kan de penning ook worden uitgereikt ter gelegenheid van een bijzonder jubileum of vertrek na een verdienstelijke carrière. Toekenning gebeurt per collegebesluit, op initiatief van het College van Bestuur zelf of op voordracht van een medewerker of student van de Universiteit Twente. De frequentie van uitreiking staat niet vast. De Julianapenning wordt in principe uitgereikt door de Voorzitter van het College van Bestuur.

Ontvangers Julianapenning:

Dhr. Wahid (†) (i.v.m. toekenning eredoctoraat)

01-02-2000

Indonesië (5 x) (bezoek RM)

01-02-2000

Dhr. Tzang, Universiteit van Hong Kong

13-09-2000

Joke Huisman i.v.m. afscheid

21-03-2000

Prof. Klein, Rector Universiteit Dortmund

28-03-2000

Mephi, Vice Rector

10-08-2001

Mr. John Dockerill, Universiteit van Hong Kong

onbekend

Dhr. Reinecke, Universiteit Potchefstroom (Z.A.)

18-10-2001

Dhr. Etof, Universiteit van Potchefstroom (Z.A.)

18-10-2001

Marinus Goedhart i.v.m. lustrum Euros

01-09-2004

Prof. Zilvold (BMTI) i.v.m. afscheid

17-12-2004

Dhr. H. Kroezen i.v.m. afscheid

31-07-2008

Ir. R.M.E.J. Spiering (CTW) i.v.m. 40-jarig jubileum

01-03-2006

Dr. S. Harkema (TNW), CNV-kaderlid i.v.m. langdurig lidmaatschap medezeggenschap UT

00-00-2006

Dr. J. Holsheimer (TNW) i.v.m. afscheid

20-04-2007

Dhr. C.C.E.J. Liedenbaum i.v.m. afscheid

17-04-2008

Drs. E.B. Smuling (S&O) i.v.m. afscheid

25-03-2009

Mw. F. Robers-Tenniglo (S&C) i.v.m. afscheid

26-03-2009

Dhr. G. van Lieshout (CTW) i.v.m. afscheid

01-04-2009

Dhr. A.F.M. Buitink (FB) i.v.m. 40-jarig jubileum

01-10-2009

Dhr. A. Groenink (TNW) i.v.m. afscheid

26-11-2009

Mw. H.G. Schoenmaker-Kippers (S&C) i.v.m. afscheid

27-05-2010

Dhr. A.G.M. Wolbert (CTW) i.v.m. 40-jarig jubileum

01-09-2010

Dhr.dr. Jaap Flokstra (TNW) i.v.m. pensionering

November 2013

Mw. Ria Luschen (MB) i.v.m. pensionering na 47-jarig dienstverband

Januari 2014

Mw. Elly Reimerink (WeWi) i.v.m. 40-jarig dienstverband

Januari 2014

Mw. Dr. H. Kramer-Pals (TNW) i.v.m. 50 jr. verbondenheid aan UT, deels na pensionering in 2002

08-12-2014

Dhr. H.A. Steffens (TNW) i.v.m. pensionering na bijna 47-jarig dienstverband

18-06-2015

Dhr. Gerrit Keizer (AZ) i.v.m. pensionering na langdurig dienstverband

10-09-2015

Mw. Bartie Bruggink – De Braal (TNW) i.v.m. pensionering na 45 jr. dienstverband

11-09-2015

Dhr. Rob van Dijk (S&B) i.v.m. pensionering na langdurig dienstverband

13-10-2015

Mw. Marjo Damhuis (AZ) i.v.m. 40-jarig dienstverband

26-10-2015

Dhr.Kees van der Werf (TNW) i.v.m. pensionering na langdurig dienstverband 

03-12-2015

Ir. M.W. Florijn (AZ), ontvangen bij afscheid

28-09-2016

Dhr. Kees Ruijter (EWI), b.g.v. pensionering

15-11-2016

Mw. Ethien Overberg-De Fretes, ontvangen bij afscheid

26-06-2018

Dhr. Ben Betlem, t.g.v. pensionering na langdurig dienstverband

27-06-2019

Mw. Els Braker-Peerik (TNW), t.g.v. pensionering na 50 jr. dienstverband

11-10-2019

Dhr. Gert Banis (TNW), ontvangen bij afscheid

17-12-2019

Mw. Trudie Hondelink-Verbeek (UT-Kring), vanwege vele jaren inzet voor de UT-Kring

15-10-2020

Mw. Ans Veenstra (TNW), ontvangen bij afscheid

31-03-2021

Mw. Marijke Schmand (U-Park), ontvangen bij afscheid

11-08-2021

Dr. Dennis Reidsma (EEMCS), vanwege grote bijdrage aan UT-brede wetenschappelijke integriteit

oktober 2021

Prof. Herman ten Kate (TNW), ontvangen bij afscheid

01-12-2021

Ir. Dick Meijer (EEMCS), ontvangen bij afscheid

14-12-2022

Prof. Lisette van Gemert-Pijnen (BMS), ontvangen bij afscheid

27-01-2023

Mw. Saskia Tempelman (M&C), ontvangen bij afscheid

02-03-2023

Prof. Hermie Hermens (EEMCS), ontvangen bij afscheid

25-05-2023

Prof. Marcel ter Brake (TNW), ontvangen bij afscheid

05-04-2023

Dhr. Hans Punt (CES), ontvangen bij afscheid

10-04-2024