Zie Home

Oraties

ORATIES

De oraties vinden plaats in de Prof.ir. M.P. Breedveld-zaal van gebouw Waaier. Aanvang is om 16:00 uur

Uitnodiging oraties, registratieformulieren en oratieboekjes bieden we uitsluitend aan via onze Engelse website
Naar EN-website

Het oratieprotocol is wel in het Nederlands beschikbaar.