Oraties

Oraties

2017

Oraties


Datum:

Orator:

Faculteit

09 maart 2017

Prof.dr. P.C.J. Segers

BMS

30 maart 2017

Prof.dr. R.H. Geelkerken

TNW

06 april 2017

Prof.dr. P.A. Bobbert

EWI

18 mei 2017

Dubbeloratie:

Prof.dr. S.E. McKenny

Prof.dr. A.J. Visscher

BMS


01 juni 2017

Prof.dr. W.A. Meulenberg

TNW

08 juni 2017 

Prof.dr. D. Stamatialis

TNW 

15 juni 2017

Prof.dr.ir. W.G.J. van der Meer

TNW

De oraties vinden plaats in de Prof.ir. M.P. Breedveld-zaal van gebouw Waaier. Aanvang is om 16:00 uur.

Afscheid hoogleraar


Datum:

Afscheid hoogleraar

Faculteit

19 mei 2017

Prof. dr. ir. F.J.A.M. Van Houten

Let op! Afscheid vindt plaats in zaal C101 gebouw De Horst

ET

09 juni 2017

Prof. dr. ir. G.J.M. Smit

EWI