Oraties

Oraties

2017

Oraties


Datum:

Orator:

Faculteit

15 juni 2017

Prof.dr.ir. W.G.J. van der Meer

TNW

02 november 2017

Prof.dr.ir. N.E. Benes

Let op: dit is een vooraankondiging!

TNW

De oraties vinden plaats in de Prof.ir. M.P. Breedveld-zaal van gebouw Waaier. Aanvang is om 16:00 uur.