Contact

Voor nadere informatie of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Support office van het College voor Promoties
Astrid Scholtens – Hofenk / Mariska Buurman
telefoon (053) 489 4242 
e-mail promoties@utwente.nl

Pedellen
Wim Koehorst / Raymond Linderhof
telefoon (053) 489 5899 / (053) 489 2399
e-mail: pedel@utwente.nl

Oraties en Afscheidscolleges Bureau Plechtigheden en Ontvangsten
Astrid Scholtens – Hofenk
telefoon (053) 489 4471
e-mail oraties@utwente.nl

Overige academische plechtigheden (Opening Academisch Jaar en Dies Natalis)
Astrid de Graaf
telefoon (053) 489 5773
e-mail a.degraaf@utwente.nl