Cyclus 2013-12-18
De agenda van de overlegvergadering van 18 december 2013 werd vooral bepaald door punten als de Begroting, de evaluatie van het eerste kwartiel TOM en een aanpassing van het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR). Meer informatie hierover is te lezen in de URaad Nieuwsbrief.