Agenda 12-11-2014

Uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 14 – 163

fax


datum

6 november 2014

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

agenda overlegvergadering
Agenda overlegvergadering UniversiteitsraadPlaats : Horsttoren 1300

Datum : woensdag 12 november 2014

Tijd : 09.00 uur


09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda09.05 uur

2.

Mededelingen

CvB

URaad


09.15 uur

3.

Concept verslag overlegvergadering 1 oktober 2014

UR 14 – 132

vaststellen


09.30 uur

4.

Arbo- en Milieuzaken en Proefdierjaarverslag

UR 14 – 136

UR 14 – 149

UR 14 – 152

informatie

09.45 uur

5.

Bestuurlijk Werkplan

UR 14 – 135

UR 14 – 158

informatie

09.50 uur

6.

Onderzoek Elsevier “Beste Studies” en Keuzegids 2015

UR 14 – 148

informatie

10.05 uur

7.

Evaluatie 1e jaar TOM

UR 14 – 151

UR 14 – 161

informatie

10.40 uur


Pauze


10.45 uur

8.

Tenure Track – Opdracht Evaluatiecommissie

UR 14 – 141

UR 14 – 154

informatie

11.00 uur

9.

Vision 2020

UR 14 – 160

informatie

11.30 uur

10.

Onderwijsorganisatie en UCO

UR 14 – 156

informatie

12.00 uur

11.

Stavaza 3TU

informatie

12.05 uur

12.

Rondvraag

informatie

12.30 uur

13.

Sluiting