Cyclus 2014-03-26De agenda van de overlegvergadering van maart was kort, maar bevatte twee omvangrijke punten: de fusie tussen de faculteiten MB en GW en een ongevraagd advies van de raad met betrekking tot het TOM. Een verslag van beide punten lees je in de nieuwsbrief van deze cyclus.

Ook vragen we nogmaals aandacht voor de komende verkiezingen van de leden voor de URaad. Tot 9 april kun je je kandidaatstellen, zowel voor de studentgeleding als voor de personeelsgeleding. Zie voor meer informatie de verkiezingswebsite. De raad heeft mede in verband hiermee bij het college aandacht gevraagd voor de positie van de TOM student die deel wil nemen aan de medezeggenschap.