UR 12-129 Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement URaad

Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de Universiteitsraad van de Universiteit Twente.

In verband met het feit dat de URaad ervoor gekozen heeft voor de raadsperiode 2012/2013 een vergaderleider te benoemen voor het leiden van de interne en overlegvergaderingen, is een wijziging van het Huishoudelijk Reglement noodzakelijk.

Daartoe is onderstaand conceptbesluit opgesteld.


De Universiteitsraad,

overwegend dat:

Het gewenst is voor de raadsperiode 2012/2013 een vergaderleider te benoemen voor het leiden van de interne en overlegvergaderingen;

Het vigerende Huishoudelijk Reglement deze mogelijkheid niet biedt;

Besluit het Huishoudelijk Reglement als volgt te wijzigen:

Aan artikel 2, wordt een achtste lid toegevoegd, luidend:

8. In afwijking van het zevende lid, onder a en b, kan de Universiteitsraad een externe vergaderleider benoemen voor het leiden van de interne en overlegvergaderingen.