UR 12-089 Agendapunt Nieuw onderwijsmodel UT

(Doel)stelling plan NOM

Eens: Ja/Nee/Weet niet

Weging voor besluit

Toelichting (graag geven!)

Behoud (minimaal) huidige onderwijskwaliteit is gegarandeerd
Een thematische aanpak per kwartiel is voor elke opleiding gewenst en mogelijk
Model is flexibel in de keuzevrijheid voor de student
“Meedoen is slagen”
Module moet integraal als een 15 EC eenheid beoordeeld worden
Onderwijsrendement komt op (minimaal) 70%
De beoogde curricula zijn voldoende studeerbaar
Er worden voldoende mogelijkheden ingebouwd voor studenten met een erkende vertraging
Er is naast het curriculum voldoende ruimte voor activisme
Het beoogde onderwijsmodel biedt meer aantrekkingskracht voor potentiele studenten
Er is sprake van voldoende selectie in het 1e semester
Er zijn voldoende garanties voor op tijd afronden van de bachelor opdracht
10 % verlaging onderwijskosten vormt een reële optie
De ondersteuning is bij de invoering voldoende toegerust
Er is bij de invoering voldoende voorzien in personele en financiële spankracht
Algemeen standpunt