UR 12-008 Agenda 1 februari 2012


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 12-008

fax


datum

17 januari 2012

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

agenda interne vergaderingConcept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 1 februari 2012

Tijd : 9.00 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies


3.


Verslag van de interne vergadering van 30 november 2011

UR 11–364 bijgaand

vaststellen

4.

Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 17 januari 2012

UR 12–004 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 10 januari 2012

UR 12–002 bijgaand

Informatie


6.

Voordracht lid RvT

mondeling

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 15 februari 2012,

om 09.00 uur in Horsttoren 1300


7.

Instellingsbreed BSA

UR 12–005 bijgaand

instemming

8.

Studenten en Nevenactiviteiten

UR 12–006 bijgaand

instemming

9.

Evaluatie werkvloer 5

UR 12–007 bijgaand

informatie


10.

Programmaplan TOP onderwijsondersteuning

UR 11–309 bijgaand

informatie

11.

Addendum Contract Santar

UR 11-349 bijgaand

informatie

12.

Stavaza NOM


13.

Stavaza 3 TU


14.

Stavaza NONed


15.

Schriftelijke Rondvraagpunten


16.

Rondvraag


17.

Sluiting
Na afloop van de overlegvergadering volgt een informele discussie met het college over Governance. De voorbereiding van deze bespreking is in handen van het college.Commissievergaderingen woensdag 25 januari 2012, Spiegel 301


Commissie OOS, 9.15 – 11.15 uur (notulist: Robert Landheer )

Brinksma beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Studenten en Nevenactiviteiten – instemming

BSA - instemming

Programmaplan TOP Onderwijs Ondersteuning - informatie


Commissie SI, 11.15 – 13.15 uur (notulist: Robert Landheer)*

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Addendum Contract Santar - informatie


Commissie FPB 13.15 uur – 15.15 uur (notulist: Nick Leoné) *

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Evaluatie werkvloer 5 - informatie