UR 11-355 Bijlage flyer ATLAS


ATLAS is the University College

of the University of Twente

Intended start in September 2013


For more information, visit the information day

November 19th 2011 14:00 Carre 2K

November 18th 2011 14:00 Carre 2KOr check:

www.utwente.nl/bachelor/nieuws/AtlasOpVld.doc/

www.utwente.nl/ATLAS


Do you want to explore the world of academia: check out our ATLAS!

University Colleges zijn een betrekkelijk nieuw fenomeen in Nederland. Colleges bieden de meest talentvolle en gemotiveerde studenten een onderwijsprogramma aan dat gericht is op academische vorming op een breed gebied. De persoonlijke ontwikkeling staat daarbij voorop.

Maar een College is meer dan alleen een programma: de studenten wonen allemaal op het ‘College’ en organiseren samen allerlei activiteiten in het verlengde van de studie. Hiermee wordt duidelijk dat werken aan je eigen persoonlijke ontwikkeling geen kantoorbaan is.


ATLAS, het University College van de UT onderscheidt zich door thematische opzet en daarbinnen de aandacht voor technologie en de ingenieursaanpak. In de visie van de UT zou iedereen die een vooraanstaande positie in de maatschappij zal gaan bekleden, moeten begrijpen hoe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar beïnvloeden en kunnen versterken. Of het nu om voedsel- of energievoorziening van de toekomst gaat, of om het effect van social media op de veiligheid, en de risico’s van de verdere verstedelijking voor de watervoorziening, steeds zijn tegelijkertijd een technische en een maatschappelijke invalshoek aan de orde.

Typisch ATLAS is ook de nadruk op probleem oplossen: niet het analyseren en verklaren van een situatie of probleem staat centraal, maar het realiseren van creatieve nieuwe oplossingen.

ATLAS biedt een driejarig bachelorprogramma. Een student kan zich binnen het programma geleidelijk gaan specialiseren in een technische of een maatschappelijke richting, zonder daarbij de binding tussen beide uit het oog te verliezen. Na de bacheloropleiding kan de student verder studeren in een technische of in een niet-technische masteropleiding.

Vanaf de start kiest de student ook een eigen onderwerp, de zogenoemde ‘personal pursuit’. Hierbinnen kan een student een heel andere kant van zichzelf ontwikkelen bijvoorbeeld in muziek, dans, drama, beeldende kunst, sport of maatschappelijke dienstverlening.


ATLAS

Het programma is Engelstalig.

Er wordt gestreefd naar 50% niet-Nederlandse instroom .

Alleen talentvolle studenten die ook goede cijfers voor de exacte vakken hebben, worden toegelaten.

Selectief: in drie jaar geslaagd. Honours niveau.

Thematisch programma met grote opdrachten.

Buitenlandse uitwisseling in derdejaar.

Eigen initiatief vanaf dag één: o.a. personal pursuit

Gegarandeerde woonplek op de Campus

Onderwijs- en woonlocaties te midden van de nieuwste onderzoeks-, sport- en cultuurfaciliteiten