UR 11-342 Schriftelijke rondvraagpunten 14 decemberAan het College van Bestuur

uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11-342

fax


datum

6 december 2011

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Schriftelijke rondvraagpunten
Geacht college,


Graag ontvangt de URaad in de komende overlegvergadering van 14 december uw reactie op onderstaande schriftelijke vragen.


Namens de CC fractie:


1.Een belangrijk aspect van onderwijsondersteuning is de regeldruk rond examens. Op dit moment wil de UT een propedeuse diploma uitreiken aan alle studenten die de vakken van het eerste jaar van hun opleiding gehaald hebben. De wettelijke basis voor dit diploma is echter weggevallen. Enkele universiteiten waaronder Maastricht reiken volgens internet informatie het diploma niet meer uit. Het daadwerkelijk verlenen van een dergelijk diploma verlangt een feilloos werkende ondersteuning die op elk gewenst moment zaken als studievoortgang, en in dit geval propedeuse diploma, kan produceren. Gezien de huidige problematiek met Osiris wordt het College gevraagd het nut van het uitreiken van het propedeuse diploma te heroverwegen. Een feestelijke afsluiting van een eerste jaar kan eventueel ook gevonden worden bij de uitreiking van de positieve studieadviezen.

Namens de URaad:

2. De afgelopen maanden staat de integriteit van wetenschappelijk onderzoek ter discussie. De Universiteit Twente is geen partij binnen de huidige discussies. Deze discussies roepen wel de vraag op welk instrumentarium deze universiteit heeft om de integriteit van wetenschappelijk onderzoek te borgen. Deze vraag kan in veel facetten uiteenvallen. Een aantal van deze facetten is:

op welke wijze en voor welke termijn vindt opslag van onderzoeksgegevens plaats?

welke onderzoeksgegevens dienen opgeslagen te worden?

hoe toegankelijk moeten deze gegevens voor anderen zijn? Toegankelijkheid is hier niet in de zin van openstelling, maar in de zin van hoe gemakkelijk is een reconstructie mogelijk?

welke randvoorwaarden worden in het kader van deze thematiek door tijdschriften gesteld aan gegevens waarop publicaties zijn gebaseerd?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter