UR 11-334 UR Conceptbesluit Gemeenschappelijke regeling Water Technolgy
Aan het College van Bestuur

uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11-334

Fax


datum

6 december 2011

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Gemeenschappelijke regeling Water TechnologyGeacht College,


De URaad heeft uw voorstel betreffende de opzet van een joint degree voor de masteropleiding Water Technology ontvangen en de evaluatie van de vorige overeenkomst voor deze master. De evaluatie van de vorige overeenkomst met Wetsus en de universiteiten van Groningen en Wageningen liet zien dat er verbeteringen nodig zijn om de huidige masteropleiding, zowel voor instroom als voor kwaliteit, goed door te kunnen zetten. Met de nieuwe overeenkomst worden deze verbeteringen goed doorgevoerd. Daarom heeft de URaad een positief concept besluit geformuleerd.


Concept-besluit

De Universiteitsraad,

Gezien:

-De Gemeenschappelijke Regeling Water Technology, UR 11-321;

Gehoord:

-De antwoorden in de commissie OOS;

-De beraadslagingen in de interne vergadering;

Overwegende dat:

-Deze gemeenschappelijke regeling voordelen biedt voor de universiteit;

-Er in de toekomst tevens gekeken kan worden naar mogelijkheden voor minors bij Wetsus;

Besluit

In te stemmen met de gemeenschappelijke regeling Water Technology.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
drs. F.L. Lagendijk,

voorzitter