UR 11-355 Agenda overlegvergadering 21 december 2011

uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11-355

fax


datum

15 december 2011

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


onderwerp

agenda overlegvergadering


agenda extra overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horsttoren 1300

Datum : woensdag 21 december 2011

Tijd : 9.00 uur


09.00 uur

1.

Opening


09.05 uur

2.

Mededelingen

- CvB

- UR

informatie

09.15 uur

3.

Samenwerkingsovereenkomst The Gallery (vertrouwelijk)

UR 11 - 351 in bezit*

conceptbesluit volgt digitaal

advies

09.30 uur

4.

Reorganisatieplan versie 15 - 11

UR 11 – 249 in bezit

conceptbesluit volgt digitaal

instemming personeel

advies studenten

10.15 uur

5.

Nieuw Onderwijsmodel

UR 11–278 in bezit

conceptbrief CvB volgt

instemming


11.00 uur

6.

Rondvraag


11.15 uur

7.

Sluiting