UR 11-341 Agenda overlegvergadering 14 december 2011

uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11- 341

fax


datum

7 december 2011

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


onderwerp

agenda overlegvergaderingConceptagenda overlegvergadering Universiteitsraad, aangepaste versie


Plaats : Horsttoren 1300

Datum : woensdag 14 december 2011

Tijd : 13.30 uur


13.30 uur

1.

Opening


13.35 uur

2.

Mededelingen

- CvB

- UR

informatie

13.45 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 9 november 2011

UR 11 – 326 bijgaand

vaststelling

13.55 uur

4.

Pakket voorstellen RoUTe 14+:

a. University College

UR 11 – 280 in bezit

UR 11 – 346 volgt digitaal


instemmingb. Brief Besluitvorming Twents Onderwijs Model

UR 11 – 278 in bezit

UR 11 – 323 bijgaand *

UR 11 – 345 volgt digitaal

instemming
c. Reorganisatieplan versie 15-11

UR 11 – 320 in bezit*

UR 11 – 344 volgt digitaal

instemming personeel

advies studenten


15.45 uur

5.

Reorganisatie Eenheid Campus

UR 11 – 324 in bezit *

UR 11 – 340 bijgaand

instemming personeel advies studenten

16.00 uur

6.

Strategisch Plan Student Union

UR 11 – 317 in bezit *

UR 11 – 339 bijgaand

instemming

16.15 uur

7.

Gemeenschappelijke regeling Water technology

UR 11 – 321 in bezit *

UR 11 – 334 bijgaand

instemming

16.30 uur

8.

Richtlijn Bindend Studie Advies

evaluatie en vervolg pilot

UR 11 – 322 in bezit *

UR 11 – 333 bijgaand

instemming

informatie

16.45 uur

9.

Ontwerpbegroting 2012 – 2016

UR 11 – 332 in bezit*

advies

17.15 uur

10.

Stavaza 3TU


17.20 uur

11.

Stavaza NoNed


17.25 uur

12.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 11 – 342 bijgaand


17.30 uur

13.

Rondvraag


17.40 uur

14.

Sluiting