UR 11-275 Agenda interne vergadering 26 oktobertelefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11-275

fax


datum

11 oktober 2011

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

agenda interne vergaderingConcept agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 26 oktober 2011

Tijd : 9.00 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies


3.


Verslag van de interne vergadering van 21 september 2011

UR 11-277 bijgaand

vaststellen

4.

Ingekomen/uitgegane post, bijgewerkt t/m 11 oktober 2011

UR 11-044 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 5 oktober 2011

UR 11– 066 bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 9 november 2011,

om 09.00 uur in Horsttoren 1300


6.

University College

UR 11–280 bijgaand

instemming

7.

Nota naar een Twents Onderwijsmodel

UR 11–278 bijgaand

instemming


8.

Reglement Cameratoezicht

UR 11–281 bijgaand

instemming

9.

Reorganisatieplan

UR 11–volgt zsm

advies

10.

Bevoegdheden UR Studentenstatuut

UR 11–272 bijgaand

informatie

11.

Rapportage UCO monitoring Langstudeerders maatregelen

UR 11– 279 bijgaand

informatie


12.

Jaarverslag VGM 2010

UR 11–276 bijgaand

informatie

13.

Stavaza 3TU


14.

Stavaza NONed


15.

Schriftelijke Rondvraagpunten


16.

Rondvraag


17.

SluitingCommissievergaderingen op woensdag 19 oktober 2011 Spiegel 301


Commissie OOS, 9.00 – 11.00 uur (notulist: N. Leoné )

Brinksma beschikbaar van 09.00 uur – 11.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

University College – instemming

Nota Bachelor onderwijs – instemming

Rapportage UCO monitoring langstudeerdersmaatregelen – informatie

Bevoegdheden UR Studentenstatuut - informatie


Commissie SI, 11.00 – 13.15 uur (notulist: R. Landheer)*

Flierman niet beschikbaar

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Reorganisatieplan - advies


Commissie FPB 13.15 uur – 15.15 uur (notulist: R. Landheer)*

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Reglement Cameratoezicht – instemming

Jaarverslag ARBO – informatie* Bericht volgt van de commissievoorzitters over mogelijke samenvoeging van de commissievergaderingen van SI en FPB en eventuele gewijzigde tijdstippen!NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.