UR 11-161 Aanbiedingsbrief bij Convenant SU-UT

Geachte leden van de Universiteitsraad,


Onlangs heeft u het voorgenomen convenant tussen de Student Union en de Universiteit Twente 2012-2015 ter instemming voorgelegd gekregen. Tegelijkertijd heeft de Student Union instemming van haar Raad van Toezicht gevraagd.


Hierop zijn enkele aanpassingen op het document doorgevoerd. Met deze aanpassingen zijn zowel het College van Bestuur als de Student Union en haar Raad van Toezicht ervan overtuigd dat met het convenant een heldere en krachtige overeenkomst verwoord is.


Met vriendelijke groeten,

Namens het college van bestuur en namens het bestuur van de Student Union,
Mr. H.J. Van Keulen,

Secretaris van de Universiteit.