UR 11-208 agenda overlegvergadering 22 juni 2011

uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 11- 208

fax


datum

10 juni 2011

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


onderwerp

agenda overlegvergadering


Gewijzigde agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 22 juni 2011

Tijd : 11.00 uur NB : let op afwijkend tijdstip!


11.00 uur

1.

Opening


11.05 uur

2.

UT kader voor Toetsbeleid

UR 11 – 149 in bezit

instemming

11.20 uur

3.

Instellingsspecifiek deel Studentenstatuut

UR 11 – 159 in bezit*

UR 11 – 190 bijgaand

instemming

11.40 uur

4.

KPI’s instituten

UR 11 – 093 in bezit*

UR 11 – bijgaand

instemming

11.55 uur

5.

Convenant SU – UT

UR 11 – 161 in bezit*

UR 11 – 194 bijgaand

advies

12.15 uur

6.

Inschrijvingsregeling 2011 – 2012

UR 11 – 153 in bezit*

UR 11 – 199 bijgaand

advies

12.30 uur


LUNCH


13.00 uur

7.

Mededelingen

- CvB

- UR

informatie

13.05 uur

8.

Verslag van de overlegvergadering van 11 mei 2011

UR 11 – bijgaand

vaststelling

13.15 uur

9.

Nota Kaderstelling 2012 – 2016

UR 11 – 148 in bezit*

UR 11 – bijgaand

advies

13.50 uur

10.

University College (vertrouwelijk)

UR 11 – 160 in bezit*

UR 11 – 184 bijgaand

advies

14.05 uur

11.

Brief BSA

UR 11 – 166 in bezit*

UR 11 – 186 bijgaand

informatie

14.15 uur

12.

Organisatiewijziging eenheid secretaris

UR 11 – 114 in bezit

UR 11 – 136 in bezit

informatie

14.20 uur

13.

Stavaza 3TU


14.25 uur

14.

Stavaza NoNed


14.30 uur

15.

Strategienota RoUTe 14+

UR 11 – 154 in bezit*

UR 11 – 195 bijgaand

instemming

15.50 uur


PAUZE


16.00 uur

16.

Bespreking Algemene gang van zaken i.a.v. leden RvT

- Vervolg bespreking Strategienota RoUTe 14+

- Jaarverslag UT

UR 155 A (zie website: www.utwente.nl/uraad/)

- Financieel Jaarverslag UT

UR 11 – 155 B – in bezit*


17.15 uur

17.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 11 – bijgaand17.20 uur

18.

Rondvraag


17.30 uur

19.

Sluiting