UR 11-040 Brief Langstudeerders

From: "Klaveren, F.E. van (S&O)" <f.e.vanklaveren@utwente.nl>
Reply-To: "Klaveren, F.E. van (S&O)" <F.E.vanklaveren@utwente.nl>
Date: Tue, 18 Jan 2011 15:05:30 +0100
To: <STUDENTEN@LISTS.UTWENTE.NL>
Subject: [STUDENTEN] Langstudeerdersregeling / Possible increase in tuition fees for students who take too long to graduate.

--------------English version below--------------

Beste student,

Zoals je ongetwijfeld al via verschillende media hebt vernomen, wil het kabinet
fors bezuinigen op het hoger onderwijs. Eén van de maatregelen die zijn
aangekondigd, is de zogenaamde ‘langstudeerdersregeling’, een regeling waaronder
studenten die te lang over hun studie doen fors worden beboet, evenals de
instelling waar ze studeren.

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de regeling er exact uit gaat zien. We
kunnen je dus helaas weinig concrete informatie geven over wat je te wachten
staat. De kans dat er een boete-regeling komt én dat die al volgend studiejaar
in werking treedt, is echter zeer groot. Als je meer dan een jaar langer staat
ingeschreven dan de formele duur van je bachelor- of je masteropleiding, kan je
dat al met ingang van september 2011 €  3000 extra kosten, bovenop je wettelijk
collegegeld (deze maatregel geldt niet voor studenten die nu het hogere
instellingstarief betalen).

We adviseren je dringend hier rekening mee te houden. Loop je het risico dat je
volgend jaar onder deze boeteregeling valt of denk je het zelfs al zeker te
weten, neem dan contact op met je studieadviseur. Hij of zij kan je adviseren
over wat je kunt doen en kan je helpen je studie efficiënt in te richten zodat
je misschien nog op tijd kunt afstuderen, of de schade op zijn minst zo beperkt
mogelijk kunt houden.

Mocht je al aan het afstuderen zijn, informeer je dan goed over de procedure
voor het aanvragen van je afstuderen en het tijdig uitschrijven via Studielink.
Het is erg zuur als je wel op tijd klaar bent, maar toch nog beboet wordt omdat
je nog niet was uitgeschreven. En let op: de laatste loodjes van een
afstudeeronderzoek duren vaak langer dan je verwacht. Houd in je planning dus
rekening met uitloop.

Als je al mastervakken aan het doen bent: weet je zeker dat je niet nog voor een
bacheloropleiding staat ingeschreven? Als die bacheloropleiding op een haar na
is afgerond, kan dit het moment zijn om te besluiten dat eerst te doen en dan
verder te gaan met je mastervakken.

Is het afstuderen nog ver weg en loopt alles nu op schema, dan nog kan het van
belang zijn vooruit te denken over de consequenties van de kabinetsplannen. Heb
je nog plannen om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan voor een semester aan
een andere universiteit of een onderzoeksstage, plan dit dan tijdig in.

We bestuderen extra mogelijkheden om studenten die dicht bij hun afstuderen zijn
te helpen. Extra onderwijs, begeleiding en/of toetsmomenten voor bepaalde
vakken, eventueel in de zomermaanden, horen bij de opties. Studenten die
hiervoor in aanmerking kunnen komen, worden te zijner tijd rechtstreeks benaderd.

Als gezamenlijke universiteiten en hogescholen doen we ondertussen ons uiterste
best om het kabinet op andere gedachten te brengen. Als er meer informatie is,
delen we die met je via de studentenportal: my.utwente.nl

Met een vriendelijke groet, namens het College van Bestuur,

Anne Flierman


--------------English version--------------------------

Dear student,

As you might have heard, the Dutch cabinet is planning to make drastic cuts in
the higher education budget. One of the measures that has been announced will
affect students who take longer than the standard allotted time to complete
their course of study.

At this stage, it is still unclear exactly what form these measures will take.
It is expected however, that a system of fines will be put in place as early as
next academic year. If you register after more than the formal duration of your
Bachelor’s or Master’s degree programme plus one year, from September 2011 it
may cost you €3000 extra – over and above the statutory tuition fees (the lower
fee for eg EU/EEA citizens). Students already paying the higher institutional
tuition fees will not be affected by this measure.

If you have reason to believe that you may receive this fine next year, we
recommend that you contact your study advisor. He or she will be able to advise
you what you can do and help you approach your studies more efficiently so that
you may still be able to complete your course on time, or at least minimize the
financial penalties.

If you are already in the process of graduating, make sure that you are familiar
with the graduation procedures and terminate your registration on time via
Studielink. After all, you would not want to find yourself in the regrettable
situation of having finished your studies on time but having to pay a fine
because your registration has not been terminated. It is also important to
remember that putting the final touches to your graduation research project
often takes longer than expected. It is worth allowing time in your plans for
delays.

If you have already begun your Master’s degree programme, are you sure that you
are not still enrolled for the Bachelor’s course? If you have nearly completed
the Bachelor’s programme, but not quite, this may be a good moment to finish it
properly before continuing the Master's programme.

Even if you are a long way from graduating and you are on schedule at the
moment, it can still be very important to plan for the consequences of the
cabinet’s proposals. If you plan to spend a semester abroad or doing a research
placement, for example, make sure you allow time for this.

We are looking at ways to help students who are close to graduating. Extra
teaching, supervision and/or opportunities to take examinations for certain
courses, possibly in the summer months, are two of the options. Students who
qualify for this kind of assistance will be approached directly.

In the meantime, of course, the universities will do their utmost to persuade
the cabinet to reconsider its plans. As soon as any more information becomes
available, we will communicate this via the student portal – my.utwente.nl.

With kind regards, on behalf of the Executive Board,

Anne Flierman