UR 11-040 Bijlage bij Plan van aanpak beperking langstudeerders

Langstudeerders op de UT per september 2010 (versie 2)


16-12-2010

S&O IM FAB

Ellen Peters


In dit document staan cijfers over het aantal en percentage langstudeerders op de UT per 30 september 2010. Bij het bepalen of iemand langstudeerder is, is uitgegaan van de criteria die op dit moment bekend zijn. De cijfers worden in 8 tabellen weergegeven:

-Tabel 1: de aantallen en percentages langstudeerders per type opleiding en UT-totaal,

-Tabel 2 t/m 4: de aantallen en percentages langstudeerders per opleiding.

-Tabel 5 t/m 9: frequentieverdeling van het aantal verblijfsjaren in een bacheloropleiding / masteropleiding / doctoraalopleiding.


Belangrijk:

De eerdere verblijfsjaren van een student bij een andere HBO- of WO-instelling zijn niet meegeteld, omdat deze gegevens nu (nog) niet in OSIRIS beschikbaar zijn. De daadwerkelijke aantallen langstudeerders die het CFI zal berekenen zullen dus waarschijnlijk hoger zijn.Wijze van berekenen

Voor het selecteren van de inschrijvingen in studiejaar 2010 zijn de volgende criteria toegepast:

-student is ingeschreven voor een bachelor-, master-, of doctoraalopleiding;

-student is ingeschreven op 30-9-2010;

-betaalt wettelijk collegegeld;

-actiefcode=4;

-soort inschrijving=S; (alleen deze inschrijvingen gaan naar CRIHO);

-examentype is niet gelijk aan X (X=niet-regulier). Premaster-inschrijvingen tellen mee, want deze betalen gewoon het wettelijk collegegeld.


Voo de studenten die aan deze criteria voldoen, is bepaald hoeveel studiejaren ze sinds 1991 aan de UT zijn ingeschreven geweest voor een bachelor-, master-, of doctoraalopleiding, waarbij een jaar alleen meetelt als:

-student is ingeschreven op 30-9 in dat studiejaar

-examentype in dat jaar is niet gelijk aan X (X=niet-regulier).

-actiefcode=4;

-soort inschrijving=S; (alleen deze inschrijvingen gaan naar CRIHO).


Een langstudeerder is in dit document een student die op 30 september 2010 langer dan de nominale studieduur plus 1 jaar staat ingeschreven voor een UT-bachelor-, master-, of doctoraalopleiding.


Concreet:

Opleiding waarvoor student staat ingeschreven op 30 sept 2010Telt als langstudeerder als

Bachelor*

aantal verblijfsjaren in een UT-bacheloropleiding sinds 1991 is > 4

Master**

aantal verblijfsjaren in een UT-masteropleiding sinds 1991 is > nominale duur van de master waarvoor de student in september 2010 staat ingeschreven (=1, 2 of 3 jaar).

Doctoraal

aantal verblijfsjaren in een UT-doctoraalopleiding sinds 1991 is > 6


* Bij studenten die ooit gestart zijn in een doctoraalopleiding en nu staan ingeschreven voor een bacheloropleiding, tellen de verblijfsjaren in de doctoraalopleiding mee.

** Bij studenten die ooit gestart zijn in een doctoraalopleiding, daarna zijn verdergegaan met een bacheloropleiding en nu staan ingeschreven voor een masteropleiding, tellen de verblijfsjaren in de doctoraal- en bacheloropleiding mee.


Daarbij geldt nog: als een student in september 2010 voor twee opleidingen ingeschreven stond, is uitgegaan van de 'hoogste' opleiding (bachelor is 'hoger' dan doctoraal, master is hoger dan bachelor). Als de student voor twee gelijksoortige opleidingen ingeschreven stond (bijvoorbeeld twee masters), telt de student willekeurig bij één van de twee opleidingen (dit is relevant voor Tabel 2 en 3).


Met de volgende regels is geen rekening gehouden omdat dit niet (of heel moeilijk) uit OSIRIS te halen is:

-De eerdere verblijfsjaren bij een andere HBO- of WO-instelling kunnen niet meegeteld worden, omdat deze gegevens nu (nog) niet in OSIRIS beschikbaar zijn.

-Een student met een extra jaar prestatiebeurs vanwege een functiebeperking betaalt 1 jaar extra het reguliere wettelijke collegegeld.

-Een student met een tweede opleiding op het gebied van onderwijs- of gezondheidszorg die het wettelijk collegegeld betaalt, kan dit gedurende de reguliere studieduur doen plus 1 uitloopjaar, tenzij dat uitloopjaar al eerder in zijn studieloopbaan is benut.


Tabellen


Tabel 1: Aantal en percentage langstudeerders in september 2010 per type opleiding


Opleiding van student in 2010

Langstudeerders

Niet-langstudeerders

Totaal

aantal

%

aantal

%

aantal

Bachelor

1307

20,4%

5094

79,6%

6401

Master

547

24,5%

1689

75,5%

2236

Doctoraal

48

94,1%

3

5,9%

51

Totaal

1902

21,9%

6786

78,1%

8688

N.B. Bij de bacheloropleidingen tellen ook de premaster-studenten mee omdat deze vanaf studiejaar 2010 weer in de bachelor worden ingeschreven. Dit zijn er 522. Hiervan zijn 22 langstudeerder (4.2%).Tabel 2: Aantal en percentage langstudeerders in september 2010 per bacheloropleiding


Opleiding van student in 2010

Langstudeerders

Niet-langstudeerders

Totaal

aantal

%

aantal

%

aantal

B-AT

53

25,7%

153

74,3%

206

B-BIT

34

33,3%

68

66,7%

102

B-BK

103

17,7%

480

82,3%

583

B-BMT

60

21,9%

214

78,1%

274

B-BSK

49

28,3%

124

71,7%

173

B-BSK (ES)

35

10,1%

312

89,9%

347

B-CIT

79

22,0%

280

78,0%

359

B-CREA

0

0%

46

100,0%

46

B-CW

57

13,8%

355

86,2%

412

B-EE

73

35,1%

135

64,9%

208

B-GZW

27

20,3%

106

79,7%

133

B-IO

119

26,0%

339

74,0%

458

B-OWK

17

12,7%

117

87,3%

134

B-PSY

112

11,5%

858

88,5%

970

B-ST

31

20,7%

119

79,3%

150

B-TBK

158

38,6%

251

61,4%

409

B-TEL

23

95,8%

1

4,2%

24

B-TG

37

10,7%

309

89,3%

346

B-TI

97

34,3%

186

65,7%

283

B-TN

36

19,8%

146

80,2%

182

B-TW

18

13,8%

112

86,2%

130

B-WB

89

18,9%

383

81,1%

472

Totaal

1307

20,4%

5094

79,6%

6401Tabel 3: Aantal en percentage langstudeerders in september 2010 per masteropleiding


Opleiding van student in 2010

Langstudeerders

Niet-langstudeerders

Totaal

aantal

%

aantal

%

aantal

M-AM

9

15,3%

50

84,7%

59

M-AP

7

11,1%

56

88,9%

63

M-BA

112

40,9%

162

59,1%

274

M-BIT

9

23,1%

30

76,9%

39

M-BME

9

10,3%

78

89,7%

87

M-CEM

19

18,6%

83

81,4%

102

M-CHE

14

21,9%

50

78,1%

64

M-CME

0

0%

40

100,0%

40

M-CS

59

33,3%

118

66,7%

177

M-CSC

25

28,1%

64

71,9%

89

M-CSE

1

100,0%

0

0%

1

M-EE

18

27,3%

48

72,7%

66

M-EMSYS

2

18,2%

9

81,8%

11

M-ES

8

36,4%

14

63,6%

22

M-EST

40

48,8%

42

51,2%

82

M-HMI

26

48,1%

28

51,9%

54

M-HS

3

13,6%

19

86,4%

22

M-IDE

23

19,7%

94

80,3%

117

M-IEM

17

16,2%

88

83,8%

105

M-ME

25

12,3%

179

87,7%

204

M-MT

1

6,3%

15

93,8%

16

M-NT

0

0%

9

100,0%

9

M-PA

14

25,0%

42

75,0%

56

M-PSTS

8

30,8%

18

69,2%

26

M-PSY

62

34,8%

116

65,2%

178

M-SE

2

50,0%

2

50,0%

4

M-SEC

7

14,0%

43

86,0%

50

M-SET

4

16,0%

21

84,0%

25

M-SSESR

2

66,7%

1

33,3%

3

M-TEL

10

58,8%

7

41,2%

17

M-TM

2

1,3%

156

98,7%

158

M-VHO-MIJ

9

56,3%

7

43,8%

16

Totaal

547

24,5%

1689

75,5%

2236Tabel 4: Aantal en percentage langstudeerders in september 2010 per doctoraalopleiding


Opleiding van student in 2010

Langstudeerders

Niet-langstudeerders

Totaal

aantal

%

aantal

%

aantal

O-BIT-4

1

100,0%

0

0%

1

O-BSK

10

76,9%

3

23,1%

13

O-CT-5

5

100,0%

0

0%

5

O-EL-5

10

100,0%

0

0%

10

O-TBK-5

13

100,0%

0

0%

13

O-TCW

2

100,0%

0

0%

2

O-TN-5

1

100,0%

0

0%

1

O-TO

2

100,0%

0

0%

2

O-TW-5

4

100,0%

0

0%

4

Totaal

48

94,1%

3

5,9%

51In onderstaande tabellen staat per opleiding een frequentieverdeling van het aantal verblijfsjaren (startend 1 jaar na de nominale duur van de opleiding). Bijvoorbeeld: bij B-AT zijn er 25 studenten die in september 2010 voor het vijfde verblijfsjaar ingeschreven staan voor een bacheloropleiding.


Tabel 5: Frequentieverdeling van het aantal verblijfsjaren in een bacheloropleiding


Aantal verblijfsjaren in een UT-bacheloropleiding, inclusief studiejaar 2010-11

Opleiding van student in 2010


4 jr


5 jr


6 jr


≥ 7 jr

B-AT

31

25

24

4

B-BIT

17

10

6

18

B-BK

75

40

20

43

B-BMT

30

18

21

21

B-BSK

21

12

8

29

B-BSK (ES)

40

24

7

4

B-CIT

50

43

18

18

B-CREA

0

0

0

0

B-CW

60

23

12

22

B-EE

17

26

9

38

B-GZW

10

13

6

8

B-IO

57

45

30

44

B-OWK

27

10

3

4

B-PSY

100

46

33

33

B-ST

33

18

5

8

B-TBK

59

51

27

80

B-TEL

1

5

4

14

B-TG

50

17

14

6

B-TI

44

31

16

50

B-TN

27

17

5

14

B-TW

14

6

7

5

B-WB

72

64

9

16

Totaal

835

544

284

479Tabel 6: Frequentieverdeling van het aantal verblijfsjaren in een 1-jarige masteropleiding


Aantal verblijfsjaren in een UT-masteropleiding, inclusief studiejaar 2010-11

Opleiding van student in 2010


2 jr


3 jr


4 jr


≥ 5 jr

M-BA

86

58

35

19

M-CS

60

32

13

14

M-ES

6

3

2

3

M-EST

24

14

12

14

M-HS

9

3

0

0

M-PA

15

6

2

6

M-PSY

52

37

14

11

M-SSESR

1

1

0

1

M-VHO-MIJ

2

2

2

5

Totaal

255

156

80

73Tabel 7: Frequentieverdeling van het aantal verblijfsjaren in een 2-jarige masteropleiding


Aantal verblijfsjaren in een UT-masteropleiding, inclusief studiejaar 2010-11

Opleiding van student in 2010


3 jr


4 jr


5 jr


≥ 6 jr

M-AM

10

3

1

5

M-AP

14

3

1

3

M-BIT

12

1

0

8

M-BME

14

1

1

7

M-CEM

19

5

6

8

M-CHE

7

6

5

3

M-CME

6

0

0

0

M-CSC

14

14

2

9

M-CSE

0

0

0

1

M-EE

10

3

6

9

M-EMSYS

3

1

0

1

M-HMI

10

6

6

14

M-IDE

12

15

3

5

M-IEM

15

9

3

5

M-ME

54

11

5

9

M-MT

2

1

0

0

M-NT

1

0

0

0

M-PSTS

7

3

3

2

M-SE

1

0

0

2

M-SEC

21

4

0

3

M-SET

9

1

3

0

M-TEL

0

3

1

6

Totaal

241

90

46

100Tabel 8: Frequentieverdeling van het aantal verblijfsjaren in een 3-jarige masteropleiding


Aantal verblijfsjaren in een UT-masteropleiding, inclusief studiejaar 2010-11

Opleiding van student in 2010


4 jr


5 jr


6 jr


≥ 7 jr

M-TM

14

2

0

0Tabel 9: Frequentieverdeling van het aantal verblijfsjaren in een doctoraalopleiding

Opleiding van student in 2010


< 10 jr


≥ 10 jr

O-BIT-4

0

1

O-BSK

5

8

O-CT-5

1

4

O-EL-5

2

8

O-TBK-5

6

7

O-TCW

2

0

O-TN-5

0

1

O-TO

0

2

O-TW-5

0

4

Totaal

16

35