UR 10-341 Brief OPUT aan CvB: Reorganisatie Communicatie & Marketing

Het OPUT heeft op 14 december het reorganisatie- en het implementatieplan van de Communicatie en Marketing besproken en komt m.b.t. het afhandelen van de sociale gevolgen tot onderstaand besluit.


Gezien en gehoord:


-Reorganisatieplan versie 2.7 12 juli 2010.

-Aanbiedingsbrief kenmerk: 391.0321PA&O

-Bijlage 1 Formatie communicatie 1-12-2009

-Bijlage 5 bezetting Nieuwe organisatie Concern Marketing & Communicatie

-Implementatieplan nieuwe organisatie

-Dat gedwongen ontslag uitgesloten is.

-Dat Functieboventalligheid ontbreekt.

-Dat bij plaatsing op functies in de nieuwe organisatie tenminste het principe ‘mens volgt functie’ wordt gehanteerd.Overwegende dat:

-Functieboventalligheid bij de coördinerende communicatieadviseurs kan ontstaan, indien de nieuwe functies van afdelingshoofd niet intern kunnen worden opgevuld.Besluit:

Het OPUT dat een aanvulling op het sociaalbeleidskader CAO-NU in de vorm van een sociaalplan niet noodzakelijk is en daar waar de kans op functieboventalligheid zich voordoet, van te voren plaatsingscriteria dienen te worden opgesteld.

Mocht er door onvoorziende omstandigheden wijzigingen plaatsvinden in de situatie, zoals deze in de brief is geschetst, dan willen we in ieder geval in de gelegenheid worden gesteld de gevolgen met het College te bespreken.Met vriendelijke groet,
Ing. Rob Klapwijk

Voorzitter