UR 10-162 Schriftelijke rondvraagpunten overlegvergadering 23 juniAan het College van Bestuuruw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 10 - 162

fax


datum

11 juni 2010

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Schriftelijke rondvraagpunten overlegvergadering 23 juni 2010
Geacht college,
In de interne vergadering van 9 juni 2010 heeft de UR onderstaande rondvraagpunten geformuleerd.

Graag ontvangt de raad uw reactie hierop in de komende overlegvergadering.


1.Schools

We zijn nu een paar cycli in gesprek over het onderwerp schools. Er is een rapportage van een commissie, een reactie van de URaad en van het CvB daarop, ook is er een nieuwe 'uitvoeringscommissie' ingesteld. De URaad vraagt zich waar hij precies over moet adviseren en wil graag duidelijkheid over de stand van zaken. Welke beslissing van het CvB gaat het om? Klopt het bovendien dat de uitvoeringscommissie al is ingesteld ?2.Staf internationalisering

Naar verluidt is de omvang van de centrale staf op het gebied van internationalisering toegenomen tot zo’n 17 fte bij S&C, International Office en Admission Office.

De werkdruk van de facultaire medewerkers internationalisering is toegenomen door de (bureaucratische) eisen die de centrale staf oplegt in plaats van afgenomen door overname van taken.

Herkent het college dit beeld en zo ja wat gaat ze er aan doen? En zo nee wat gaat ze doen om meer inzicht te krijgen in de betreffende processen en efficiency?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,drs. F.L. Lagendijk

voorzitter