UR 10-144A (sideletter) Instellingscollegegelden 2011 - 2012Aan het College van Bestuuruw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 10 – 144 A

fax


datum

15 juni 2010

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Instellingscollegegeld 2011 - 2012
Geacht college,
De Universiteitsraad heeft in de juni-cyclus het document ‘Instellingscollegegelden 2011-2012’ ontvangen en besproken. De URaad zal nog geen advies geven, omdat in het document nog geen besluit is geformuleerd. Wel heeft de URaad een aantal aandachtspunten geformuleerd.


Hoewel het document er expliciet (kort) aandacht aan besteedt, heeft de URaad toch zorgen over het ‘jezelf uit de markt prijzen’. Leidt de forse verhoging van collegegelden voor potentiële internationale instroom niet juist tot een dalende instroom van deze groep? Het argument dat een juiste prijsstelling er juist voor zorgt dat studenten de UT aantrekkelijk vinden moet dan ook stroken met de uitgestraalde kwaliteit(s-reputatie). Juist om dit inzichtelijk te maken zou de URaad graag een aantal gegevens ontvangen om volledig en juist geïnformeerd hierover te kunnen oordelen. Graag ontvangen we dus:

*Gegevens over de instroom van internationale studenten, opgedeeld in technische opleidingen en niet-technische opleidingen voor de collegegeld-verhoging van september 2006.

*Gegevens over de instroom van internationale studenten, opgedeeld in technische opleidingen en niet-technische opleidingen na de collegegeld-verhoging van september 2006.

*Dezelfde cijfers voor TU Delft en TU Eindhoven.


Deze gegevens ontvangen we graag tijdig, zodat de URaad dit in het advies kan meenemen.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,drs. F.L. Lagendijk

voorzitter