UR 10-100 Begeleidend schrijven bij Statutenwijziging 3TU.Federatie

 

Wijziging Statuten en Bestuursreglement Stichting 3TU.FederatieMiddels dit schrijven verzoeken wij U ons advies uit te brengen inzake de navolgende concrete wijzigingen in de Statuten en het Bestuursreglement van de Stichting 3TU.Federatie. Ter zake heeft reeds vooroverleg plaatsgevonden met 3TU.M. De tekst van de voorgenomen statutenwijziging is voor U bijgevoegd.


Toelichting op de wijzigingen


Artikel 6 van de Statuten inzake het Bestuur van de Stichting

Het artikel ging eerder uit van automatische benoeming tot lid van het Stichtingsbestuur voor nieuwe benoemde CvB-leden. De wet eist echter een expliciete benoeming als bestuurslid van de Stichting door het Stichtingsbestuur.


Artikel 12 van de Statuten en Artikel 7.3 van het Bestuursreglement inzake Bestuurscommissies

De Bestuurscommissie Bedrijfsvoering is opgeheven. De werkzaamheden van deze Bestuurscommissie overlapten met de werkzaamheden van de andere Bestuurscommissies.

Relevante projecten zijn bij de resterende drie Bestuurscommissies ondergebracht. Deze drie Bestuurscommissies hebben de naam gekregen van de zaken die zij behartigen te weten Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie. Waar nodig worden  Engelse varianten van de namen gebruikt.

De naamswijziging voeren we ook door in artikel 7.2 van het Bestuursreglement 3TU: 3TU Graduate School wordt daar Bestuurscommissie Onderwijs.

 

Artikel 14 Centres of Excellence/Centres of Competence

Dit betreft het mogelijk maken dat een Centre of Excellence een eigen wetenschappelijk directeur heeft. Voor het Centre of Excellence CEDICT is een eigen wetenschappelijk directeur benoemd op verzoek van bestuur en wetenschappelijk directeur van NIRICT.

 

Artikel 17 Statutenwijziging

In het oude artikel wordt voor nadere informatie verwezen naar een aantal artikelen in het Bestuursreglement. Die informatie is nu in het nieuwe artikel zelf opgenomen.  

 

Graag vernemen wij uw positieve advies inzake de voorgestelde wijzigingen.