UR 10-012 Streefcijfers Vrouwen aan de top UT

Streefcijfers Vrouwen aan de top UT.


Inleiding

In juni 2009 heeft het College van Bestuur van de UT het landelijke Charter Talent naar de Top ondertekend. Hiermee heeft de UT toegezegd om streefcijfers op te stellen voor het aantal vrouwen in de top in 2014 en om maatregelen te treffen om deze streefcijfers te behalen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de implementatie nota In- en doorstroom vrouwen aan de UT 2009 (goedgekeurd in de CvB vergadering van 31 augustus 2009 en UR van 14 oktober). Hieronder worden de streefcijfers voor WP en OBP beschreven.


Achtergrond streefcijfers

Het landelijke Charter Talent naar de Top vraagt naar streefcijfers voor het aantal vrouwen aan de top voor de komende 3 tot 5 jaar, geformuleerd in absolute aantallen.

In VSNU-verband is afgesproken dat de universiteiten hun kengetallen voor WP en OBP gescheiden kunnen aanleveren. Ook wil de VSNU druk uitoefenen op het Charter om vanaf 2011 de monitoring in fte’s te laten gebeuren in plaats van in absolute aantallen, omdat deeltijdbenoemingen aan de top anders het beeld te veel vertekenen. Top en subtop zijn als volgt gedefinieerd:W.P

OBP


Top

Decaan

Opleidingsdirecteur 1,2

Onderzoeksdirecteur 1,2

Hoogleraar


Schaal 14 en hoger


Subtop


UHD

Onderzoeker 1

Docent 1

Schaal 13 en schaal 12 met leidinggevende taken.


Om tot reële streefcijfers voor de hele UT voor 2014 te komen, is elke faculteit gevraagd om haar eigen streefcijfers voor top en subtop op te stellen. Het resultaat hiervan is in bijlage 1 opgenomen. De aanname hierbij is dat, behalve bij EWI, het personeelsbestand in de komende 5 jaar gelijk blijft. De streefaantallen vrouwen in de top die elke faculteit heeft aangeleverd zijn opgeteld en vormen het totale streefgetal voor de UT.

De streefcijfers voor het OBP zijn opgesteld door uit te gaan van de aantallen en percentage vrouwen in de top en subtop in december 2008 voor het gehele OBP. Door pensionering komen er in de komende vijf jaar 5 vacatures vrij in de top. De ambitie is om 3 daarvan door een vrouw te laten vervullen. Ook hierin zijn we uitgegaan van gelijkblijvend personeelsbestand. De diensten en servicecentra hebben te weinig te vergeven topposities om eigen streefcijfers op te stellen. Om die reden zijn er alleen streefcijfers voor de totale OBP-populatie opgesteld en niet per eenheid. Aan de leidinggevenden is wel gevraagd om maatregelen voor hun eigen eenheid op te stellen die de in- en doorstroom van vrouwen binnen het OBP te bevorderen.


Streefcijfers UT


WP

Aantallen en Fte’s 2008 en streefcijfers voor 2014

UT

Streefcijfers 31 dec 2014

Stand van zaken 31 dec 2008


Aantallen

Fte

Aantallen

Fte


vr

%

Man vr

vr

%

Man vrouw

vr

%

Totaal

vr

% fte

Man vrouw

Top


26

15,4

169

22,44

17

128,83

13

7,4

175

8,31

6,2

134,6

Subtop

34

22,4

152

27,73

20

137,72

19

12,3

154

15,52

11,1

139,45OBP

Aantallen en Fte’s 2008 en streefcijfers voor 2014

UT

Streefcijfers 31 dec 2014

Stand van zaken 31 dec 2008


Aantallen

Fte

Aantallen

Fte


vr

%

Man vr

vr

%

Man vrouw

vr

%

Totaal

vr

% fte

Man vrouw

Top


11

34

32

10

32

31,68

8

25

32

7,84

25

31,68

Subtop

12

33

36

9,62

30

32,05

7

17

36

5,58

15

32,05OBP + CvB

Aantallen en Fte’s 2008 en streefcijfers voor 2014

UT

Streefcijfers 31 dec 2014

Stand van zaken 31 dec 2008


Aantallen

Fte

Aantallen

Fte


vr

%

Man vr

vr

%

Man vrouw

vr

%

Totaal

vr

% fte

Man vrouw

Top + 3 CvB


11

31

35

10

29

34,68

8

23

35

7,84

23

34,68

Subtop

12

33

36

9,62

30

32,05

7

17

36

5,58

15

32,05


Bijlage 1. Stand van zaken en Streefcijfers per faculteit


TNW

Streefcijfers 31 dec 2014

Stand van zaken 31 dec 2008


Aantallen

Fte

Aantallen

Fte


vr

%

Man vr

vr

%

Man vrouw

vr

%

Totaal

vr

% fte

Man vrouw

Top


6

13,3

45

5

16

31,08

3

6,7

45

2,21

7,1

31,08

Subtop

4

11,8

34

3

9,9

30,23

0

0

34

0

0

30,23CTW

Streefcijfers 31 dec 2014

Stand van zaken 31 dec 2008


Aantallen

Fte

Aantallen

Fte


vr

%

Man vr

vr

%

Man vrouw

vr

%

Totaal

vr

% fte

Man vrouw

Top


3

10

30

2,5

10,5

23,7

1

3,3

30

1

4,2

23,7

Subtop

4

19

21

3,84

18,9

20,28

3

14,3

21

2,84

14

20,28
EWI

Streefcijfers 31 dec 2014

Stand van zaken 31 dec 2008


Aantallen

Fte

Aantallen

Fte


vr

%

Man vr

vr

%

Man vrouw

vr

%

Totaal

vr

% fte

Man vrouw

Top


3

7,3

41

1,68

5,6

30

2

4,3

47

0,84

2,3

35,77

Subtop

8

20,5

39

6,58

18,8

35

2

4,9

41

1,58

4,3

36,73
MB

Streefcijfers 31 dec 2014

Stand van zaken 31 dec 2008


Aantallen

Fte

Aantallen

Fte


vr

%

Man vr

vr

%

Man vrouw

vr

%

Totaal

vr

% fte

Man vrouw

Top


8

23,5

34

7,26

26,6

27,26

6

17,6

34

3.26

12

27,26

Subtop

10

30,3

33

7,21

25,2

28,58

10

30,3

33

7,21

25,2

28,58
GW

Streefcijfers 31 dec 2014

Stand van zaken 31 dec 2008


Aantallen

Fte

Aantallen

Fte


vr

%

Man vr

vr

%

Man vrouw

vr

%

Totaal

vr

% fte

Man vrouw

Top


6

31,6

19

6

35,7

16,79

1

5,3

19

1

6

16,79

Subtop

8

28,6

25

7,1

30

23,63

4

16

25

3,89

16,5

23,63