UR 10-064 Brief UR aan DB van 3TU.FederatieAan het DB van de 3TU.Federatie

T.a.v. mevr. dr. W.D. Bult – Spiering, secretaris

Postbus 5

2600 AA Delftuw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR10 - 064

fax


datum

5 maart 2010

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.

Medezeggenschapsraden TU/e en Delft

Onderwerp

Werving onder elkaars topfunctionarissen
Geacht Dagelijks Bestuur van de 3TU.Federatie,Met verbazing en ergernis heeft de Universiteitsraad van de Universiteit Twente kennis genomen van de wijze waarop de wetenschappelijk directeur van het onderzoekinstituut IMPACT en een aantal leden van zijn onderzoekgroep een nieuwe functie hebben gekregen bij de Technische Universiteit Eindhoven.


Daar waar bij herhaling de bestuurders van de betrokken instellingen het vertrouwen en commitment van de medezeggenschap vragen bij de ontwikkelingen en intenties van de 3TU.Federatie, wordt hier - nota bene op bestuurlijk niveau - dit vertrouwen ernstig geschaad. In uw eigen “code of conduct” (ondertekend door de drie voorzitters) vermeldt u letterlijk: “federatieleden werven (anders dan via open procedures) alleen actief onder elkaars topfunctionarissen (decanen, hoogleraren, wetenschappelijke en andere directeuren) na onderling overleg”. Naar onze informatie is dit in het onderhavige geval niet gebeurd.


De Universiteitsraad van de Universiteit Twente wil graag van u een nadere uitleg over deze kwestie omdat hij op dit moment het vertrouwen in de bestuurlijke intenties van de 3TU.Federatie sterk in twijfel trekt.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter