UR 09-346 Agendaformulier Financiën TGS

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 16 december 2009

Commissievergadering : OOS

Agendapunt : Financiën TGS

Bijgevoegde stukken : Budget TGS-preliminary


Betrokken concerndirectie: S&C paraaf: _____


Secretaris: paraaf: _____


Portefeuillehouder: Brinksma paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer informatie2.Eerder behandeld in: n.v.t

Naam gremium:
Datum behandeling:

Naam agendapunt:

Conclusie toen:3.Toelichting/samenvatting:


Op 14 september heeft het College van Bestuur de Dean van de TGS benoemd en ingestemd met de benoeming van de director en de verdere uitbouw van het Twente Graduate School Office. De begroting die hierbij hoorde is bijgevoegd. De begroting bij de organisatie van de Graduate Programmes en de ondersteuning van de Graduate Students is met goedkeuring van de URaad uitgesteld tot de vergadering in maart 2010.

Het was het verzoek en de bedoeling om de gehele financiële paragraaf van de Twente Graduate School in één keer in zijn geheel aan de URaad aan te bieden. De informatie komt nu toch in delen.4.(Voorgenomen) besluit CvB: n.v.t

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………