UR 09-349 Agenda Interne 20-01-2010
uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09 - 349

fax


datum

18 december 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

concept agenda interne vergaderingConcept agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 20 januari 2010

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies


3.


Verslag van de interne vergadering van 9 december 2009

UR 09 – 337 bijgaand

Conceptverslag overlegvergadering van 16 december 2009

UR 09 – 354 bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 09 – 080 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 16 december 2009

UR 08 – 036 bijgaand

informatie

6.

Evaluatie functioneren UR

UR 09 – 344 bijgaandTer voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 27 januari 2010,

9.00 uur in Horsttoren 1300


7.

Rapport Commissie Berger

UR 09 - 339 in bezit

informatie

8.

Ontwerpbegroting 2010 (nieuwe versie)

UR 09 – 323B. bijgaand

advies

9.

Vastgoedplan 2009 – 2014

UR 09 - 320 in bezit

instemming

10.

Notitie Visie Studentenhuisvesting

UR 09- 353 bijgaand

Instemming


11.

Graduate School

Evaluatieplan TGS UR 09-316 bijgaand

Financien TGS UR 09-346 bijgaand


advies

informatie

12.

Evaluatie Honours Programma

UR 09-347 bijgaand

advies

13.

Evaluatie Kick-in

UR 09-348 bijgaand

informatie

14.

Strategisch Plan ECIU

UR 09 – 295 in bezit

informatie

15.

Voortgang RoUTe ‘14

mondeling


16.

Voortgang 3 TU proces

mondeling


17.

Schriftelijke Rondvraagpunten


18.

Rondvraag


19.

SluitingCommissievergaderingen op woensdag 13 januari 2010 Spiegel 301


Commissie O, O en S, 9.15 – 11.15 uur (notulist Rosalien van der Meer)

Brinksma, beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Evaluatie gezamenlijke introductie – informatie

Graduate School:

a)evaluatieplan (incl. succesfactoren) – advies

b)financiën - informatie

Evaluatie Honoursprogramma - advies


Commissie P,S en I, 11.15 – 13.15 uur (notulist niet nodig)

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Strategisch Plan ECIU – informatie (is de vorige cyclus al in de cie. besproken, moet nog in de overlegvergadering)Commissie FV en A, 13.15 uur – 15.15 uur (notulist Robert Landheer)

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Vastgoedplan 2009 – 2014 – instemming

Ontwerpbegroting 2010 – advies

Rapport Commissie Berger – informatie

Nota Studentenhuisvesting – instemmingNB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.