UR 09-321 Bijlage Toetsing OBP vacaturesToetsing OBP vacatures


In verband met de huidige financiƫle situatie van de UT is het noodzakelijk met directe ingang OBP vacatures te toetsen voordat ze worden opengesteld voor werving. Die toets vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur PA&O. Na aanmelding van de vacature bij de directie PA&O wordt getoetst of de OBP vacature vrijgegeven kan worden voor werving.


De toetsing houdt het volgende in:


-Door openstelling van de vacature mag er geen verhoging van de OBP formatie op eenheidsniveau plaatsvinden. Als peilmoment wordt de goedgekeurde begroting 2009 genomen.

-De vacature mag niet strijdig zijn met de uitgangspunten van de huidige, op EMB gebaseerde, organisatiestructuur van de UT.

-De vacature mag niet strijdig zijn met de besluiten die het College van Bestuur neemt op basis van het rapport van de Commissie Berger.


Als volgens de directeur PA&O aan de voorwaarden van toetsing wordt voldaan, is werving voor de OBP vacature toegestaan. Het uitgangspunt is dat de vacature eerst een week intern wordt opengesteld. Er mag extern worden geworven als er geen geschikte interne kandidaten zijn.


Indien een eenheid het niet eens is met de uitkomst van de door PA&O uitgevoerde toets, zal de directeur PA&O de vacature voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur voor besluitvorming.


Onderstaande OBP vacatures mogen zonder bovengenoemde toets, maar na aanmelding bij de directie PA&O, worden opengesteld:


1.De OBP vacatures die ontstaan vanwege een geaccordeerd en gefinancierd onderzoeksproject.

2.OBP vacatures die vooraf zijn goedgekeurd door het College van Bestuur.


.