UR 09-335 Agenda overlegvergadering 16-12-2009


uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09 - 335

fax


datum

11 december 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

agenda overlegvergadering


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 16 december 2009

Tijd : 13.30 uur


13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


13.35 uur

2.

Mededelingen


13.40 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 18 november 2009

UR 09 – 322 bijgaand

vaststellen

13.50 uur

4.

Vastgoedplan 2009 - 2014

UR 09 – 320 in bezit*

UR 09 – 332 bijgaand

instemming

14.30 uur

5.

Studie- en studentvoorzieningen voormalige ITC studenten

UR 09 – 325 bijgaand

UR 09 – 330 bijgaand

instemming

14.45 uur

6.

Ontwerpbegroting 2010

UR 09 – 323 in bezit*

Documentatie volgt

advies

15.30 uur

7.

Graduate School

UR 09 – 316 in bezit*

mondeling

informatie

15.45 uur

8.

Strategisch Plan ECIU

UR 09 – 295 in bezit*

informatieUR 09 – 338 bijgaand


16.00 uur

9.

Voortgang RoUTe’14

mondeling

informatie

16.10 uur

10.

Voortgang 3TU proces

UR 09 – 310 in bezit *(Tekst AcTI lezing)

mondeling

informatie

16.20 uur

11.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 09 – 336 bijgaand

informatie

16.40 uur

12.

Rondvraag


16.45 uur

13.

Sluiting
Aansluitend aan de overlegvergadering vindt het agendaoverleg voor de volgende vergadercyclus plaats. Ter afsluiting van het kalenderjaar drinken we na afloop gezamenlijk een borrel!