UR 09-338 UR brief aan CvB inzake ECIUAan het College van Bestuuruw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09 - 338

fax


datum

10 december 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

ECIU
Geacht college,In de overlegvergadering van 16 december 2009 zouden we graag uw reactie vernemen op de navolgende vragen over het Strategisch Plan ECIU.1.Wordt er gedacht aan fulltime functies aan te stellen voor ECIU? Dit zou het proces kunnen versnellen.

2.Is er een mogelijkheid om via Erasmus funding te krijgen voor ECIU?

3.Wordt er gekeken naar de opties om Summer Universities op te stellen voor ECIU?

4.Wat zijn de voordelen voor de UT om deel uit te maken van ECIU? Wordt er gekeken naar bijv. het opstellen van speciale studies in dit verband (bijv. Medicijnen)?

5.Hoe wordt de interne communicatie geregeld binnen ECIU? Wordt er gedacht aan bijvoorbeeld een speciaal Intranet om de communicatie te verbeteren?

6.Hoeveel studenten kennen (en gebruiken) werkelijk ECIU? Hoe staat het met de promotie? Schijnbaar gaan veel studenten op de universiteit naar het buitenland, maar blijkt ECIU relatief onbekend.

7.Wat verwacht het EB van de Student Wing, gezien het feit dat er nu ook ECIU studenten aan deelnemen?

8. Wat wordt er bedoeld met het business plan voor studenten als instrument om meer studenten te betrekken?

9. Was het Green Paper van de Europese Commissie verder onderwerp van gesprek en bestaat de mogelijkheid hier later informatie over te krijgen?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter