UR 09-317 Agenda interne vergadering 9-12-2009
uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09 - 317

fax


datum

20 november 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

agenda interne vergaderingConcept agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 9 december 2009

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies


3.


Verslag van de interne vergadering van 11 november 2009

UR 09 – 313

Conceptverslag overlegvergadering van 18 november 2009

UR 09 – volgt digitaal

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 09 – 080 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 18 november 2009

UR 09 – 036 bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 16 december 2009, 13.30 uur in Horsttoren 1300

6.

Vastgoedplan 2009 - 2014

UR 09 – 320 bijgaand

instemming

7.

Ontwerpbegroting 2010 advies

UR 09 – volgt

8.

Graduate School

- organogram

- evaluatieplan

UR 09 – 316 bijgaand


informatie

advies

9.

Evaluatie Onderwijsnota

UR 09 – 319 bijgaand

informatie

10.

Strategisch Plan ECIU

UR 09 – 295 in bezit

informatie

11.

Voortgang RoUTe ‘14

mondeling

informatie


12.

Voortgang 3 TU proces

UR 09 – 310 in bezit (Tekst AcTI lezing)

mondeling

informatie

13.

Schriftelijke Rondvraagpunten


14.

Rondvraag


15.

Sluiting

Commissievergaderingen op woensdag 2 december 2009 - Spiegel 301


Commissie O, O en S, 9.30 – 11.30 uur (notulist Nissrin Dkhissi)

Brinksma, beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Evaluatie Onderwijsnota – informatie

Graduate School:

- organogram - informatie

- evaluatieplan (incl. succesfactoren) – advies


Commissie P,S en I, 11.30 – 13.30 uur (notulist niet nodig)

Flierman niet beschikbaar

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Strategisch Plan ECIU – informatie (is de vorige cyclus al in de cie. besproken, moet nog in de overlegvergadering)


Commissie FV en A, 13.30 uur – 15.30 uur (notulist Robert Landheer)

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Vastgoedplan 2009 – 2014 – instemming

Ontwerpbegroting 2010 – adviesNB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.