UR 09-247 UR Format Hooglerarenbeleid

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 14 oktober 2009

Commissievergadering : PSI

Agendapunt : Nieuwe Uitgangspunten Hooglerarenbeleid 2009

Bijgevoegde stukken : Notitie, incl. 2 bijlagen


Secretaris: paraaf: _____


Portefeuillehouder: paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer advisering
2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvP
Datum behandeling: 23/9

Naam agendapunt: Nieuwe Uitgangspunten Hooglerarenbeleid 2009

Conclusie toen: ??3.Toelichting/samenvatting:


De UT heeft op dit moment geen actueel hooglerarenbeleid op papier. Voordat een nieuwe nota hooglerarenbeleid wordt ontworpen is het goed een aantal uitgangspunten te formuleren. Daartoe dient bijgaande notitie waarbij elk uitgangspunt voorzien is van een vraag gevolgd door het standpunt van het CvB.4.(Voorgenomen) besluit CvB: ---

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………